BICOM  Biorezonans  Warszawa
NR 1 w biorezonansie – Medycyna niekonwencjonalna

 

Sarkoidoza

Sarkoidoza jest chorobą systemową i dlatego może dotknąć każdy narząd. Niektóre objawy są podobne do boreliozy. Występuje najczęściej u dorosłych obu płci, z niewielką przewagą zapadalności u kobiet. Zapadalność jest najwyższa w grupie osób 20-40 lat. Jest najszerzej rozpowszechniona w krajach Europy Północnej, ale występują różnice w stopniu zaawansowania choroby. Ludzie pochodzenia afrykańskiego (w USA) mogą chorować na sarkoidozę o poważniejszym przebiegu względem ludzi białych, u których choroba może częściej występować pod postacią bezobjawową.
Bezpośredni czynnik wywołujący sarkoidozę nie został zidentyfikowany. Podejrzewa się, iż odpowiedzialne mogą być bakterie pozbawione błony komórkowej, które często nie są wykrywane w standardowych testach laboratoryjnych. Nie znaleziono żadnego genetycznego czynnika, który mógłby mieć znaczenie, a członkowie tej samej rodziny mogą być wystawieni na podobne środowiskowe czynniki chorobotwórcze, stąd powtarzające się zachorowania w rodzinie.
 
Objawy:
zmęczenie, na które nie ma wpływu sen,
bóle o różnym natężeniu,
suchość oczu,
zamazane widzenie,
skrócenie oddechu,
spadek objętości płuc,
suchy kaszel,
uszkodzenia i zmiany w obrębie skóry (wyróżnia się kilka odmian sarkoidozy skórnej),
zmiany guzowate i naciekowe skóry,
zapalenie błony naczyniowej oka, tęczówki, ciała rzęskowego oraz siatkówki,
spadek ostrości widzenia,
ślepota,
torbielowate rozszerzenie kości krótkich dłoni i stóp (tzw. zespół Jünglinga),
zajęcie układu nerwowego ośrodkowego lub obwodowego (neurosarkoidoza),
zapalenie ślinianek przyusznych (parotitis),
porażenie nerwu twarzowego,
gorączka,
zespół Heerfordta-Waldenstroma,
zajęcie i zmiany w obrębie mięśnia sercowego,
zmiany i zajęcie układu moczowego,
hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia) i jej następstwa,
gorączka.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody
© 2011 BRM Med. Sp. z o.o.