BICOM  Biorezonans  Warszawa
NR 1 w biorezonansie – Medycyna niekonwencjonalna

 

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego Crohna (enterocolitis granulomatosa) oraz Colitis uclerosa są uważane przez medycynę akademicką za przewlekłe i nieuleczalne choroby jelit o nieznanym podłożu, choć czynnik autoimmunologiczny może mieć bardzo istotne znaczenie. Znane są jednak przypadki kiedy choroby te samoistnie ustępują. Są to generalnie choroby ludzi młodych, ale dotykają także osób w średnim wieku. Mogą mieć podłoże częściowo genetyczne, ale z pewnością geny nie są decydujące, a tylko zwiększają ryzyko zachorowania.

Choroba Crohna to wg oficjalnej medycyny zapalna choroba jelita o niewyjaśnionej etiologii, zaliczana do grupy nieswoistych zapaleń jelit. Opisana została po raz pierwszy przez polskiego lekarza Antoniego Leśniowskiego w 1904 roku. Jest to przewlekły, nieswoisty proces zapalny ściany przewodu pokarmowego. Może dotyczyć każdego jego odcinka, lecz najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita cienkiego oraz początkowej jelita grubego. Etiologia tego schorzenia nie jest znana i nieznana jest również skuteczna metoda wyleczenia. Występowanie choroby Leśniowskiego-Crohna jest uwarunkowane geograficznie, immunologicznie (ciężkie alergie pokarmowe) oraz autoimmunologicznie. 
Zachorowalność jest największa w rozwiniętych krajach Zachodniej Europy oraz Ameryki Północnej. Generalnie zauważany jest trend wskazujący na wzrost zapadalności w różnych rejonach świata związany z rozwojem gospodarczym, zmianą sposobu żywienia i poprawą statusu ekonomicznego krajów. Nie można jednak wykluczyć, że jest to tylko zjawisko pozorne, związane ze wzrostem rozpoznawalności choroby Leśniowskiego-Crohna w państwach, których status ekonomiczny i stan ochrony zdrowia poprawia się. Choroba występuje w każdym wieku, ale głównie pojawia się między 15 a 40 rokiem życia. Obecnie stwierdza się wzrost liczby przypadków wśród dzieci.

Duża część przypadków ma związek z obciążeniami organizmu patogenami (pasożytami, bakteriami, grzybami), prawdopodobnie choroby te mają także podłoże alergiczne, bo wiele jest zbieżności i powinowactw z chorobami atopowymi, w tym szczególnie z atopowym zapaleniem skóry. Część przypadków Colitis i choroby Crohna jest powiązanych z ciężkimi alergiami pokarmowymi, w tym alergiami centralnymi na pszenicę oraz mleko krowie. Ważne jest więc przeprowadzenie wiarygodnych testów alergicznych oraz wykluczenie obecności przywr, a także boreliozy, która jest ważnym etiologicznie czynnikiem chorób autoimmunologicznych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody
© 2011 BRM Med. Sp. z o.o.