BICOM  Biorezonans  Warszawa
NR 1 w biorezonansie – Medycyna niekonwencjonalna
 Kilkanaście lat doświadczenia ma znaczenia

.

O metodzie biorezonansowej (Biorezonans)

Metoda Biorezonansowa to metoda diagnostyki i terapii wykorzystująca naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i drgania wytwarzane przez komórki organizmu. Nazywana jest także medycyną przyszłości, choć w Polsce formalnie należy do obszaru medycyny alternatywnej. W Niemczech, Austrii, Szwajcarii biorezonans jest powszechnie wykorzystywany przez lekarzy medycyny, a zabiegi pokrywają niemieckie kasy chorych. W Rosji istnieje odrębna szkoła biorezonansu, a wytwarzanie aparatów biorezonansowych ma długą tradycję. Niektóre urządzenia posiadają nawet badania kliniczne w szpitalach i są oficjalnie wykorzystywane w leczeniu, np aparaty oparte na falach milimetrowych.

Biorezonans to nazwa potoczna całego obszaru związanego z wykorzystaniem urządzenia biorezonansowego, używane jest także BRT (ang. Bioresonance Therapy) to nazwa terapii opartych na urządzeniu biorezonansowym, natomiast BRM – Metoda Biorezonansowa (ang. Bioresonance Method) to cały obszar metodologii biorezonansowej zarówno diagnostyki jak i terapii/leczenia chorób.
Każdy żywy organizm, każdy układ, narząd, tkanka i komórka emitują prąd elektryczny o bardzo małym napięciu, a tym samym pole elektromagnetyczne m.in. w celu komunikacji na poziomie tkankowym. Diagnostyka biorezonansowa bazuje właśnie na tym zjawisku i opiera się na dokładnej znajomości wspomnianych pól elektromagnetycznych. Możliwe jest ustalenie, czy dany narząd emituje pole odpowiadające zdrowemu organowi, czy uległ on procesowi patogennemu. Co więcej, znane są częstotliwości emitowane przez każdą bakterię, grzyb, wirusa, czy pasożyta. W metodzie biorezonansowej próbki z wzorami częstotliwości charakterystycznymi dla danego patogenu są zwykle dostępne w formie szklanej ampułki, której został nadany odpowiedni potencjał, identyczny z tym jaki normalnie posiada taki patogen w formie natywnej (naturalnej kiedy jest żywy i aktywny). Zdrowe komórki emitują inne pole elektromagnetyczne niż komórki, w których przebiega proces chorobotwórczy. Pole wytwarzane przez komórki organizmu jest niewielkie, ale odpowiednio czułe urządzenie jest w stanie go odczytać. W ten sposób możemy otrzymać jedyny w swoim rodzaju wzór pola dla konkretnej tkanki, narządu lub całego organizmu.
W przypadku kiedy w organizmie wystąpią zmiany patologiczne lub obciążenie alergiczne, wówczas pole elektromagnetyczne ulega zaburzeniu. Bioterapeuta pracujący z urządzeniem biorezonansowym może odczytać to pole i w ten sposób jest w stanie zdiagnozować chorobę lub inną nieprawidłowość w organizmie. Wstępna diagnostyka biorezonansowa na ogół odbywa się w trakcie zaledwie jednej kilkudziesięciominutowej wizyty. Jest bezbolesna, bezinwazyjna, nie posiada skutków ubocznych, także może być stosowana wobec nawet bardzo małych dzieci. W ten właśnie sposób działa diagnostyka biorezonansowa.
Możliwości biorezonansu nie kończą się na diagnostyce. Urządzenie jest w stanie wytworzyć, zaprogramowane w komputerowym programie terapeutycznym wibracje elektromagnetyczne lub takie, które są wprowadzone do urządzenia przez bioterapeutę w formie próbki wzoru częstotliwości. Wytworzone w ten sposób pole drgań jest w stanie wytłumić nieprawidłowe oddziaływanie międzykomórkowe i wzmocnić właściwe, sprowokować organizm do właściwej pracy, a także pobudzić system odporności, aby go zaktywizować do usunięcia z organizmu patogenu (wirusa, bakterii, grzyba, pasożyta). Celem terapii jest przywrócenie w organizmie prawidłowych drgań na poziomie komórkowym i komunikacji pomiędzy komórkami, a wytłumienie patologicznych, tak aby przywrócić prawidłową pracę danego narządu, układu lub całego organizmu.

przykładowy schemat terapii biorezonansowej

 
badanie EAV (Volla) wykonywane w naszym Gabinecie                     badanie wykonywane  biotensorem – bezinwazyjne
                                                                                                   może być wykonywane nawet u niemowlęcia
Terapia biofizykalna BRT to bezbolesna i bezinwazyjna metoda leczenia różnych schorzeń, w tym wielu takich gdzie konwencjonalna medycyna i farmakologia są nadal bezradne lub mało skuteczne. Terapie są dobierane indywidualnie do przypadku każdego pacjenta. Terapia odbywa się etapami, najczęściej w kilku zabiegach trwających kilkanaście-kilkadziesiąt minut każdy. Spora część terapii jest jednak wykonywana w trakcie zaledwie jednego zabiegu – np. likwidowanie alergii, kataru siennego lub terapia antynikotynowa. Nie jest konieczne przerywanie konwencjonalnego leczenia i nie ma wpływu na przyswajanie zażywanych leków.

Biorezonans nie jest na pewno typową elektroterapią, gdyż niewielkie napięcie z urządzenia, którego część pacjentów w ogóle nie odczuwa, służy jedynie jako nośnik informacji dostarczanych  do organizmu.

Wielką zaletą metody biorezonansowej jest możliwość odzyskania zdrowia przy jednoczesnej eliminacji zażywania leków, które czasem zamiast leczyć tylko maskują skutki choroby. Właśnie to powoduje krytykę przemysłu farmaceutycznego, który czuje się zagrożony, gdyż woli przez lata leczyć farmakologicznie skutki choroby zamiast jednorazowo zlikwidować jej przyczynę. Jest tak z niektórymi chorobami określanymi jako przewlekłe lub nieuleczalne, jak astma, atopowe zapalenie skóry, grzybicze i wirusowe obciążenia, wymagające stałego zażywania leków lub smarowania maściami, a które często mogą być zwalczone dzięki właściwej diagnostyce i terapii biorezonansowej. Skuteczność metody Biorezonansowej jest nierzadko podważana przez krytyków i środowiska medyczne oraz właśnie przemysł farmaceutyczny, co wynika często z braku znajomości podstaw terapii Biorezonansowej, ale także jest wynikiem wspomnianej sprzeczności interesów. Oczywiście Biorezonans nie jest terapią na wszystko i tak jak w konwencjonalnych metodach leczenia są obszary gdzie jest bardzo skuteczny i przewyższa nieraz medycynę konwencjonalną oraz laboratoryjną diagnostykę, a są i takie gdzie lepiej pozostać przy konwencjonalnych metodach leczenia.

Niewątpliwą przewagą metody biorezonansowej jest możliwość leczenia niektórych schorzeń uważanych przez konwencjonalną medycynę za nieuleczalne lub nawracające, jak atopowe zapalenie skóry, astma, alergie, grzybice i niektóre lekooporne bakterie lub wirusy, jak np. wirus opryszczki (Herpes). Warta podkreślenia jest także możliwość precyzyjnego diagnozowania alergii w tym pokarmowych, również takich, dla których nie istnieją laboratoryjne, ani kontaktowe testy mogące stwierdzić takie alergie. Często też wskazania immunologicznych testów alergicznych dają fałszywe wskazania.

Podobnie nieciekawie przedstawia się skuteczność testów laboratoryjnych na obecność pasożytów, szczególnie tych bytujących w tkankach i narządach, których przecież nie ma w kale, jak duża część przywr, glist i niektóre gatunki tasiemców, a także w większości przypadków lamblie. Można cierpieć wiele lat na różne dolegliwości i nigdy nie mieć prawidłowo zdiagnozowanej przyczyny, która leży w obciążeniu organizmu właśnie pasożytami. Naprzeciw temu wychodzi diagnostyka biorezonansowa tj. najczulsza istniejąca metoda diagnozowania nie tylko alergii, ale także obecności patogenów, w tym pasożytów i grzybów. Tradycyjne badania laboratoryjne nieraz zawodzą i często drogo kosztują, bo płaci się oddzielnie za każdy diagnozowany patogen/pasożyt/rzadką lub egzotyczną bakterię, czy wirus. Diagnostyka biorezonansowa jest znacznie tańsza od laboratoryjnej. W trakcie testu diagnozuje się w ramach jednego zabiegu od razu całą paletę patogenów, a nie indywidualnie pojedyncze, jak to ma miejsce w laboratorium. Łatwiej dzięki temu znaleźć podejrzany patogen, sprawdzając ich dużą liczbę, zwykle ok. 100, czego zlecenie w laboratorium nie jest możliwe bo często niedokładnie wiadomo czego szukać i byłoby bardzo drogie.

Biorezonans umożliwia także oprócz precyzyjnego zdiagnozowania alergenu, także likwidowanie alergii poprzez tzw. odczulanie, w większości niedostępne w medycynie konwencjonalnej. Biorezonans daje także możliwość usunięcia z organizmu trudnych do wyleczenia lub lekoopornych wirusów i bakterii, a także części pasożytów bez zażywania żadnych leków. Odbywa się to poprzez dostarczanie do organizmu takich drgań biorezonansowych, zwykle w trakcie kilku zabiegów, że dochodzi do naturalnego wyeliminowania patogenu przez organizm.

W naszej przychodni przeprowadzamy testy biorezonansowe głównie biotensorem, a sporadycznie metodą EAV (elektroakupunkturą Voll’a). W trakcie testów w naszej Przychodni, nie pobieramy krwi, nie nakłuwamy pacjenta. Badanie biotensorem jest całkowicie bezinwazyjne i dokładniejsze, dlatego częściej wykonywane. W trakcie tego badania nawet nie dotykamy bezpośrednio pacjenta, który tylko siedzi w pobliżu płytki metalowej lub maty elektromagnetycznej, którą jest podawany do pacjenta kod alergii lub patogenu, wpływ którego na organizm jest właśnie badany.  Test BICOM jest bezbolesny, w żaden sposób nie wpływa na organizm i z łatwością może być wykonany nawet małym dzieciom. Co do zasady dziecko musi samo siedzieć podczas testu i nie może być trzymane przez rodzica. Bardzo małe dzieci, które nie siedzą same i niemowlęta w trakcie badania muszą spać w przyniesionym przez rodziców nosidełku (nie może mieć ono metalowych części od strony pleców i głowy) i wtedy nie muszą w inny sposób współpracować z bioterapeutą. Wynik jest znany od razu, a pacjent otrzymuje wydruk z zaznaczonymi wynikami (toksynami, patogenami, alergiami), których obecność drgań biorezonansowych stwierdzono w organizmie.

Przeciwwskazania do diagnostyki biorezonansowej (pacjent nie jest do niczego podłączany):

rozrusznik serca,

implant elektroniczny np. implant słuchu,

Przeciwwskazania do terapii biorezonansowej (pacjent jest podłączany do urządzenia):

aktywna choroba nowotworowa / rak (przeciwwskazanie tylko do terapii, można wykonać testy),
rozrusznik serca,
implant elektroniczny np. implant słuchu,

ciąża (przeciwwskazanie tylko do terapii, można wykonać testy)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody
© 2011 BRM Med. Sp. z o.o.
 
 
Trochę historii i nauki dla dociekliwych
na podstawie książki Petera Schumachera „Biofizykalna Terapia Alergii” oraz na podstawie materiałów Monadith Biomed s.c. autoryzowanego i wyłącznego dystrybutora aparatów Bicom w Polsce
 
Twórcą metody biorezonansowej jest Reinhold Voll, twórca także elektroakupunkturowej diagnostyki i terapii, wprowadzonej w 1953 roku. Doktor R. Voll był niemieckim naukowcem, badaczem i lekarzem. Zaproponowana przez Volla metoda diagnostyczna przewyższyła jakościowo wszystkie poprzednie metody diagnostyczne. U naukowych podstaw terapii biorezonansowej leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Badania biofizyczne ostatnich 20 lat dostarczyły licznych dowodów na istnienie „biofizykalnej płaszczyzny sterującej”, którą można również określać mianem stworzonym przez lekarzy-naturalistów: „siły regulacyjne właściwe organizmowi”. Już w 1922 A. G. Gurwicz (ZSRR) odkrył „mitogenetyczne promieniowanie” i postulował „regulujące pole biologiczne”. Badania te potwierdził w 1928 D. Gabor (laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1971). Prace Gurwicza kontynuował w l. 30-tych G. Lachowski wskazując, że przy przekazywaniu informacji biologicznych dochodzi do elektromagnetycznego sprzężenia rezonansowego.W latach 60-tych badania nad wpływami biofizykalnymi na żyjące systemy prowadzili m.in. prof. H. Kuhn, dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej Towarzystwa im. Maxa Plancka w Getyndze (badania nad ewolucją informacji biologicznej i samoorganizacją materii), I. Prirogine (laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1977, twórca termodynamicznej teorii tłumaczącej procesy życiowe, postulujący istnienie „struktur dyssypatywnych” tj. dynamicznych, otwartych stanów materii). Prowadzone przez uczonych radzieckich eksperymenty, których celem było zbadanie mechanizmu przekazywania, odbioru i zapamiętywania informacji biofizykalnych w komórkach i organach, udowodniły istnienie elektromagnetycznego oddziaływania wewnątrz- i międzykomórkowego („elektromagnetycznej bioinformacji”). Z inicjatywy prof. H. Fröhlicha z uniwersytetu w Liverpoolu, zainspirowanego wynikami tych badań (odkrycie rezonansu mikrofalowego), podjęto w 1975 w Instytucie Fizyki Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Stuttgarcie badania nad biologicznym rezonansem mikrofalowym.W 1981 M.Rattemeyer ogłosił uzyskane wspólnie ze specjalistami w zakresie biologii komórkowej z uniwersytetu w Kaiserslautern, wyniki badań dowodzące, że DNA jest, być może, najważniejszym źródłem ultrasłabego promieniowania komórkowego.
 
Termin terapia biorezonansowa (BRT) został stworzony w 1987 na określenie „terapii drganiami własnymi organizmu pacjenta”. Jej twórcą jest niemiecki lekarz dr Franz Morell, który po raz pierwszy przedstawił możliwości jej zastosowania w 1977. Pierwszy aparat biorezonansowy nazwany został MORA.

W niemieckim Institut für Regulative Medizin (Regumed, dawniej: Brügemann Institut) opracowano natomiast sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu „Bio-Communication”).