BICOM  Biorezonans  Warszawa
NR 1 w biorezonansie – Medycyna niekonwencjonalna
Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera to postępująca, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem otępienia. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa A.Alzheimera, który opisał ją w 1906 roku. Jest to najczęstsza przyczyna występowania otępienia u osób powyżej 65 roku życia, kiedy zwykle następuje początek choroby. Zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta z wiekiem. U osób po 65 roku życia stwierdza się ją u ok. 14%, a po 80 roku życia w ok. 40% populacji. Przyczyna warunkująca wystąpienie tej choroby nie jest znana, ale bardzo prawdopodobny jest czynnik autoimmunologiczny. Na wystąpienie objawów i przebieg choroby mają wpływ również czynniki genetyczne, środowiskowe i choroby współistniejące (np. choroby układu krążenia).
 
Postacie choroby Alzheimera:
postać rodzinna – 15%
postać sporadyczna – 85%
 
Objawy:
zapominanie, kilkakrotne pytanie o to samo,
słaba pamięć krótkoterminowa,
nie pamiętanie szczególnie rzeczy, które wydarzyły się chwilę wcześniej,
problemy z dobraniem odpowiednich słów i nazw, wskazanie przedmiotu palcem lub zastąpieniem jego nazwy,
problemy z wykonywaniem rutynowych czynności,
roztargnienie i trudności z oceną sytuacji,
zaburzenia orientacji (problem z odnalezieniem znanej drogi),
szybkie wahania nastroju,
zmiana osobowości,
myślenie abstrakcyjne lub konkretne staje się problemem,
utrata zainteresowania wcześniejszymi pasjami, pracą.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody

© 2011 BRM Med. Sp. z o.o.