BICOM  Biorezonans  Warszawa
NR 1 w biorezonansie – Medycyna niekonwencjonalna
Kilkanaście lat doświadczenia ma znaczenia
 
 
Żyły wodne, stres geopatyczny
Promieniowanie geopatyczne zakłócające zdrowie i harmonię żywych organizmów
Szkodliwe promieniowanie
Promieniowanie żył wodnych, siatki geopatycznej, siatki Hartmanna
Negatywne oddziaływanie w miejscu spania, negatywna energia
FIRMA NIE PROWADZI USŁUG RADIESTEZYJNYCH I NIE WYKONUJE ŻADNYCH POMIARÓW W TERENIE.
TEST, O KTÓRYM MOWA NA KOŃCU ARTYKUŁU DOTYCZY PRZETESTOWANIA OSOBY (CZYM JEST NAPROMIENIOWANA I ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE NASZEJ PRZYCHODNI W WARSZAWIE, A OSOBA ZAINTERESOWANA MUSI PRZYJECHAC OSOBIŚCIE NA UMÓWIONE BADANIE). FIRMA TAKŻE NIE SPRZEDAJE ŻANYCH URZĄDZEŃ ANI ODPROMIENNIKÓW.
.
Wprowadzenie
Niniejszy artykuł powstał jako odpowiedź na brak w Polsce wiarygodnego i ogólnie dostępnego opracowania tego zagadnienia dla szerokiego kręgu odbiorców. Wydane zostały co prawda 2 książki, ale jedna poświęcona jest głównie klasycznym sposobom budowania i unikania szkodliwego promieniowania jakie stosowano w dawnych czasach, a druga, która opisuje lepiej te zjawiska jest poświęcona głównie odpromiennikom radiestezyjnym i przez lata była całkowicie nieosiągalna. Choć i w niej brakuje współczesnych urządzeń jakie są oferowane jako antidotum na szkodliwe promieniowanie. Zagadnienie to jest wciąż traktowane jak wiedza tajemna w kręgu radiestetów, a problem dotyka wielu osób, które nie wiedzą co jest przyczyną ich dolegliwości i złego samopoczucia związanych z miejscem spania, przebywania i jak szukać pomocy. Jest on rezultatem naszych osobistych doświadczeń oraz kilkuletniej walki ze szkodliwym promieniowaniem w naszym domu i wielu po drodze rozczarowań, prób gromadzenia wiedzy na temat tych zagadnień. Okazało się, że w Polsce nie można takiej wiedzy łatwo posiąść i konieczne jest zatrudnienie radiestety, albo poszukiwania informacji w krajach gdzie ten temat jest znacznie lepiej opisany i poznany jak np. Niemcy, Austria, USA, Australia. Na zgłębianie tego tematu miało także wpływ negatywne oddziaływanie starego mieszkania, którego musieliśmy się pozbyć, bo nie można było w nim wypocząć, a człowiek budził się codziennie jak na kacu i żadne zmienianie położenia miejsca spania nie mogło pomóc. Tam raczej chodziło o radioaktywne oddziaływanie betonu i materiałów budowlanych (ściany, stropy), bo była to nowa inwestycja, a nie o naturalne źródła szkodliwego oddziaływania ze strony skorupy ziemskiej. Wiadomo nie od dziś, że cement budowlany jest radioaktywny, gdyż zawiera dużą domieszkę promieniotwórczych popiołów ze spalania koksu w elektrociepłowniach. Dlatego nie bez kozery mówi się o starym, zdrowym budownictwie, gdzie stosowano wapienne zaprawy (wapno ma pozytywne właściwości radiestezyjne w przeciwieństwie do cementu) lub po prostu po wielu latach straciły swój radioaktywny wpływ (wypromieniowały już wszystko co było szkodliwe), albo o budownictwie drewnianym – zdrowe materiały. W nowych żelbetowych mieszkaniach nie jest wskazane spanie przy ścianach i na podłodze, ale maksymalne odsuwanie łóżka od tych powierzchni oraz częste wietrzenie. Inne zagrożenia, głównie na osiedlach, niedające żyć osobom podatnym na ich wpływ to nadajniki radiotelekomunikacyjne na dachach i w sąsiedztwie oraz transformatory, ale także sieci elektroenergetyczne.
 
Ten artykuł jednak będzie dedykowany szkodliwemu promieniowaniu pochodzenia naturalnego, czyli ze skorupy ziemskiej lub z kosmosu, a nie tego, które wytworzył człowiek. Nie ma na Ziemi miejsca, które nie jest poddane wpływowi promieniowania ze strony skorupy ziemskiej. Ma ono wpływ na żywe organizmy; na ludzi i zwierzęta, na rośliny, które rosną lepiej lub gorzej, w zależności czy są poddane szkodliwemu promieniowaniu, czy rosną w miejscu wolnym od niego. Długotrwałe oddziaływanie otaczającego nas środowiska decyduje o naszym samopoczuciu i zdrowiu. Szkodliwe promieniowanie jest na ogół kojarzone z sypialnią, w której ludzie się nie wysypiają, z bezsennością, z usytuowaniem łóżka, czasem z miejscem pracy, które bardzo wyczerpuje i z którego człowiek wraca do domu bardzo zmęczony, ale nie do tego jedynie się ono ogranicza. Niewłaściwa lub powierzchowna ocena tych szkodliwych zjawisk skutkuje utratą zdrowia lub problemami z powrotem do zdrowia. Potocznie takie miejsca, które szkodliwie promieniują nazywane są żyłami wodnymi. Wiele osób słyszało o żyłach wodnych i ma jakieś o nich wyobrażenie. Jednakże źródła szkodliwego promieniowania pochodzenia naturalnego (nie mylić z wytworzonymi przez człowieka z urządzeń i instalacji będących źródłem promieniowania elektrostatycznego lub elektromagnetycznego: sieć, nadajniki i łączność, instalacje, elektronika – tzw. elektrosmog) są dużo bardzie złożone, niż tylko żyły wodne. Istnieje kilka źródeł szkodliwego promieniowania, pochodzenia naturalnego, na które jest narażony człowiek i część z nich jest znacznie bardziej szkodliwa od samych żył wodnych. Niektóre z tych źródeł tworzą strukturę zbliżoną do siatki geograficznej i występują na całej Ziemi, z północy na południe i z zachodu na wschód. Inne jak właśnie żyły wodne mają zupełnie nieregularne położenie i niezwiązane z kierunkami geograficznymi. Pochodzenie tego promieniowania jest różne, część ze źródeł promieniowania pochodzi z promieniowania kosmicznego, część z promieniowaniem pola magnetycznego ziemi, część to promieniowanie mikrofalowe żył wodnych, podziemnych zbiorników wody, a także neutronowe z wnętrza Ziemi poprzez uskoki tektoniczne w skorupie ziemskiej. Te zjawiska są całościowo nazywane promieniowaniem geopatycznym, stresem geopatycznym. Nazwa ta obejmuje wszystkie możliwe jego źródła, bo zwykle osoba dotknięta szkodliwym wpływem takiego promieniowania nie wie co dokładnie jest jego powodem. Promieniowanie geopatyczne to bardzo zdradliwe zjawisko, ze względu na to, że to samo miejsce może w indywidualny sposób oddziaływać na poszczególne osoby. Na przykład dwoje małżonków śpi w jednym łóżku, ale tylko jedno z nich czuje się stale zmęczone, nie może zasnąć, jest wyczerpane. Drugie uważa, że nic mu nie dolega i nie rozumie problemów partnera, który może nieraz bardzo dotkliwie odczuwać stres geopatyczny. Stopień odczuwania tego zjawiska jest indywidualny i nie każdy jednakowo jest na niego podatny. Mózgi jednych osób silnie odbierają negatywny wpływ miejsca, a innych nie. Może to zmylić i być powodem, iż osoba dotknięta obciążeniem geopatycznym będzie szukała wytłumaczenia swojego stanu w jakiejś chorobie. Żadne jednak leczenie, środki antydepresyjne, środki nasenne, witaminy nie będą w stanie zniwelować dolegliwości związanych ze szkodliwym promieniowaniem miejsca, na które jest narażony wrażliwy organizm. Jednak eksperci w dziedzinie radiestezji, bioterapeuci, bioenergoterapeuci są zgodni co do tego, że stałe poddawanie napromieniowaniu negatywną energią jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, bez względu na to czy jest odczuwalne głównie w objawach neurologicznych (co jest najczęściej), czy dotyczy innych somatycznych dolegliwości jak nadciśnienie, czy bóle stawów lub kości. Osoby, które twierdzą, że nic nie odczuwają i nie ma na nie wpływu promieniowanie geopatyczne (często w ogóle w nie nie wierzą i z uśmiechem słuchają opowieści o takich dolegliwościach) są w błędzie, gdyż nawet jak pozornie nie występują odczuwalne dolegliwości to negatywne napromieniowanie prowadzi do chorób, które przychodzą po cichu.
Oczywiście należy pamiętać, iż szkodliwe promieniowanie nie jest jedynym potencjalnym powodem dlaczego ktoś stale się źle czuje i cierpi na chroniczne zmęczenie. Najczęściej przyczyny są bardziej prozaiczne i „ziemskie”, jak np borelioza, którą trudno zdiagnozować (wyniki badań są zwykle fałszywie negatywne), a zachorowania na tą chorobę mają powszechny charakter, a jest to choroba chroniczna (nie daje się całkowicie wyleczyć), tylko większość osób nie jest tego świadoma i szuka innych wytłumaczeń złego samopoczucia https://www.biorezonans-warszawa.pl/borelioza/
.
Wpływ promieniowania geopatycznego na zdrowie człowieka

Przebywając w napromieniowanym negatywną energią środowisku organizm zbiera ją w zależności od indywidualnej wrażliwości. Dla osób wrażliwych wystarczy krótki okres czasu, aby organizm zareagował. Na przykład na wakacjach od razu po przyjechaniu do hotelu występuje bezsenność, która może się ciągnąc przez cały pobyt, tak że taki turysta wróci bardziej zmęczony niż wyjechał. Groźniejsze jednak są choroby, poczynając od tych najczęściej występujących dolegliwości neurologicznych jak bezsenność, zespół zmęczenia, zespół wyczerpania, nerwowość, depresja, do cięższych, pośród których najczęstsze to: białaczki i inne nowotwory złośliwe (w tym często kobiece), schorzenia serca i układu krążenia w tym nadciśnienie, reumatyzm, bóle kości, dolegliwości i choroby kręgosłupa, a także obniżona odporność, cukrzyca, alergie, a nawet choroby psychiczne. Nawet osoby pozornie odporne na stres geopatyczny, będą jednak odczuwały nerwowość, ospałość, gorsze samopoczucie, problemy z koncentracją, odczucie niewyspania po długim śnie i właśnie obniżoną odporność, skłonność do alergii. Dzieci są najbardziej podatne na promieniowanie geopatyczne. Podejrzewa się, że nowotwory wieku dziecięcego w tym mózgu, białaczki, oraz niektóre śmierci łóżeczkowe mogą mieć związek z silną ekspozycją na szkodliwe promieniowanie w miejscu spania dziecka.

Często osoby dotknięte geopatią nie widzą co mają zrobić

Niektóre osoby słyszały o żyłach wodnych i na tym wiedza się zwykle kończy, ale żyły nie są jedyną przyczyną stresu geopatycznego, a i tak prawie nikt nie wie czym dokładnie są. Warto poznać wszystkie zidentyfikowane współcześnie źródła stresu geopatycznego, który potrafi wypompować z człowieka całą energię i doprowadzić do ruiny jego zdrowie. Czytając dalej ten artykuł dokładnie się dowiesz co może być przyczyną twoich problemów, za które podejrzewasz miejsce, w którym przebywasz lub śpisz. Niestety geopatia i szkodliwe promieniowanie są nadal często traktowane przez tzw „Naukę” jako zjawisko niepotwierdzone lub nieistniejące, tylko dlatego, że nie potrafi ich ona zmierzyć. Zwykle bowiem to radiesteci mierzą promieniowanie geopatyczne, a nie inżynierowie, choć zdarzają się wyjątki, że inżynierowie są również radiestetami. 

Przegląd wszystkich źródeł szkodliwego promieniowania geopatycznego
W tym rozdziale znajdziesz przegląd możliwych źródeł szkodliwego promieniowania pochodzenia naturalnego, szczegółowy ich opis z rysunkami znajdziesz w dalszej części artykułu. Źródła promieniowania dzielą się na związane z systemem siatek o układzie geograficznym (promieniowanie siatki geopatycznej) oraz źródła nieregularne i nieposiadające struktury siatkowej. Najbardziej szkodliwe są jednak miejsca przecinania się danej siatki (tzw. węzły), a szczególnie kiedy dodatkowo krzyżują się ze źródłem innego rodzaju promieniowania. Miejsca takie gdzie krzyżuje i kumuluje się kilka źródeł negatywnego promieniowania są szczególnie niebezpieczne, na drogach dochodzi w nich do wypadków, w miejscach pracy i zamieszkania skutkują zwiększoną zachorowalnością na nowotwory oraz chorobami psychicznymi.

System siatek geopatycznych szkodliwego promieniowania opasających Ziemię, zorientowany typowo w układzie Północ-Południe i Zachód – Wschód:

Siatka Hartmann’a

2 ½m x 2m (2.8 x 1.8) inaczej nazywana Siatką szwajcarską, zwykle mieści się 4 – 5 krotnie na długości 10 metrów

Siatka Benkera

Siatka o średnicy 10m x 10m 

Siatka 170 x 170 Metrów

Promieniuje specyficzną energią podobną do żyły wodnej, generuje zbliżone problemy

Siatka 250 x 250 Metrów

Jest źródłem najsilniejszej negatywnej energii, linie siatki mają szerokość 35-60 cm

Siatka 400 x 400 Metrów

Tworzy ją sieć linii oddalonych od siebie o 400m

Siatka o innym układzie niż geograficzny:

Siatka Curry (siatka diagonalna)
Siatka o średnicy 3.6 x 3.6 metra o diagonalnej strukturze, usytuowanej skośne względem Siatki Hartmanna

 

Źródła o nieregularnych strukturach, nie posiadające struktury siatkowej:

Żyły wodne
Uskoki tektoniczne
O siatkach geopatycznych
Najbardziej znane i opisane wśród siatek są jednak Siatka Hartmanna (w tym silnie szkodliwe siatki wyższego rzędu), Siatka Benkera i Curry. Dobrze znane są profesjonalistom także żyły wodne. Pozostałe są słabiej opisane i rozpoznane, a część radiestetów w ogóle o nich nie wspomina.
  
Siatka Hartmanna (inaczej Siatka szwajcarska) 2 ½ m x 2m (2.8 x 1.8)
Jest to globalna siatka pokrywająca skorupę ziemską, odkryta przez szwajcarskiego fizyka i radiestetę Ernesta Hartmanna w 1975r. Jest to promieniowanie odpowiadające promieniowaniu kosmicznemu (Słońca), gdyż fala ma długość 21cm, co odpowiada promieniowaniu atomu wodoru i stanowią ją naturalnie naładowane linie. Oczka tej siatki mają na terenie Niemiec ok. 2,8m x 1,8m, czyli są dość gęste, na innych obszarach mogą wynosić ok. 2.5m x 2m, także występują pewne wahania. Zwykle mieści się 4 – 5 krotnie na długości 10 metrów. Są to pionowe ściany promieniowania tworzące kratownice, o szerokości ścian ok. 20 cm w kierunku północ południe (odległość między nimi wynosi 2 m) i wschód zachód (2,5 m odległości). Linie kratownicy tworzą prostokątne oczka, a na skrzyżowaniach ścian powstają węzły. To one stanowią największy problem. Nie powinno się jednak neutralizować promieniowania siatki Harmanna, a raczej należy tak przemieścić łóżko, aby stało w polu siatki, co daje gwarancję dobrej pracy układu krwionośnego i zdrowia, gdyż pomiędzy geometrycznymi liniami siatki leży strefa neutralna, tworząca naturalny mikroklimat.
Siatka Hartmanna przenika wszędzie, na otwartym terenie i poprzez mieszkania lub domy. Szkodliwość tej siatki określa się w trzech stopniach (rzędach). Nieuleczalne choroby powoduje siatka trzeciego stopnia. Spanie lub praca, czy wypoczynek na węzłach czy nawet ramionach siatki wyższego rzędu są bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Część radiestetów uważa, że nie ma sposobu na zneutralizowanie szkodliwego działania siatki wysokiego rzędu. Jedyna rada: w tym miejscu nie siedzieć i nie wypoczywać. 
Linie Hartmanna są dobrze zdefiniowane przez chińską medycynę i terminy Yin i Yang. Yin (linia północ-południe) odpowiada zimnej energii, która działa powoli, koresponduję z zimą, wiąże się ze skurczami, dużą wilgotnością i reumatyzmem. Yang (linia Wschód-Zachód) jest gorący i suchy, ma szybko działającą energię. Jest to związane z ogniem i ze stanem zapalnym. Punkty utworzone przez przecięcie tych linii są dodatnie lub ujemne.
.
Siatka Benkera (System 10 metrowy) 10m x 10m 
Siatka Benkera została odkryta przez niemieckiego radiestetę Antona Benkera. Jest to siatka wyższego rzędu, nazywana też Systemem 10 metrowym. Siatka tworzy kratownice promieniowania o długości boku ok. 10m. Tworzy ona więc kwadratowe oczka, a na skrzyżowaniach ścian powstają węzły. Grubość ścian tej kratownicy wynosi od 10 do 60cm, także jest zmienna, a na przecięciach węzeł może mieć średnicę 110 cm. Układ jest podobny do siatki Hartmanna i Siatka Benkera biegnie z północy na południe i ze wschodu na zachód. Linie siatki Benkera leżą na każdej piątej linii Hartmanna (w kierunku północnym) i co czwartej linii Hartmanna w kierunku wschodnim. Oczko kratownicy Benkera zawiera więc wewnątrz 20 oczek siatki Hartmanna. Kratownica Benkera składająca się ze ścian promieniuje w przestrzeń, ale jest o wiele silniejsza od siatki Harmanna. Jedna strona linii Benkera jest „naładowana dodatnio”, a druga strona jest „naładowana ujemnie”, skutkuje to generowaniem szkodliwej energii dodatnio naładowanych jonów. Są one uważane za ważne źródło wielu problemów zdrowotnych, którymi zajmuje się biomedycyna, radiestezja, geomancja czy Feng Shui. W pomieszczeniu napromieniowanym węzłami siatki Benkera jest obniżony poziom tlenu, występują silne problemy ze spaniem, osoby obciążone budzą się zmęczone i nie mogą wypocząć mimo wielogodzinnego odpoczynku, czy snu, obniżona jest także sprawność układu odpornościowego, pojawiają się choroby nowotworowe oraz problemy z sercem. Raportuje się, że 80% chorób nowotworowych jest diagnozowana u ludzi obciążonych promieniowaniem Siatki Benkera. Występuje ogólnie bardzo obniżona sprawność fizyczna, a zdrowie może być zrujnowane.
    
foto Geopathology.com
poglądowy rysunek kratownicy Benkera  

Po prawej rysunek przykładowego mieszkania, gdzie jest zaznaczona siatka Benekera oraz żyła wodna (niebieska linia).

Miejsca zaznaczone czerwonymi kółkami umiejscowione na węzłach i przecięciu siatki z żyłą wodną szczególnie nie nadają się do spania i dłuższego przebywania
.
Siatka 170 x 170 Metrów
Średnia długość boku tej siatki wynosi 170m. Promieniuje specyficzną energią podobną do żyły wodnej, generuje zbliżone do niej dolegliwości. Nie została więc oddzielnie opisana.
.
Siatka 250 x 250 Metrów (System 250 metrowy)
Odkryta przez Wilhelma Gerstrunga, nazwana Systemem 250 metrów ze względu na fakt, że średnia długość boku oczka siatki wynosi 250m, choć występują fluktuacje w zakresie 230-270 metrów. Jest źródłem najsilniejszej negatywnej energii, linie siatki mają szerokość 35-90 cm. Układ jest podobny do siatki Hartmanna i Siatki Benkera, biegnie z północy na południe i ze wschodu na zachód. Napromieniowanie siatką 250m sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych. 
 
Siatka 400 x 400 Metrów (System 400 metrowy)
Opisana pierwszy raz przez Jensa Mehlhase. Tworzy ją sieć linii oddalonych od siebie średnio o 400m i jest ona specjalnym przypadkiem. Tworzą ją ściany główne i ściany wtórne pomiędzy nimi. Odległość pomiędzy ścianami głównymi wynosi 350-440m stąd przyjęła się nazwa 400 metrów. Promieniowanie tej siatki często ma wpływ na zaburzenie emocjonalne, odczucia paranormalne, a nie tylko na jakość snu. Nie na każdej linii siatki wtórnej czy głównej występują problemy, sytuacja jest w tym przypadku zróżnicowana, niejednoznaczna i trudna do przewidzenia i zdiagnozowania nawet przez radiestetę.  

Siatka Curry (siatka diagonalna)

Siatka o średnicy 3.6 x 3.6 metra o diagonalnej strukturze, usytuowanej skośne względem Siatki Hartmanna odkryta przez fizyka Manfreda Curry. Ma ukośny kształt oczek idące z kierunku płd-wsch. Jest to wtórna sieć, usytuowana niezgodnie z kierunkami geograficznymi (wsch-zach, płn-płd), stanowią ją naturalnie naładowane linie. Jej oddziaływanie jest zwykle trochę słabsze od siatek zgodnych z kierunkami geograficznymi i w dużym stopniu jest uzależnione od wpływu w tym miejscu Siatki Hartmanna, Benkera. Ukośne usytuowanie budynku względem kierunków geograficznych utrudnia korzystne usytuowanie łóżek w sypialniach, bo nie powinny one stać wzdłuż ścian, ale często na ukos w poprzek pokoju. Ramiona tej siatki nie stanowią większego problemu, a bardziej jej węzły. Na przecięciu siatki mają one średnice 33cm w dzień i ok 100cm w nocy. Najsilniej miejsce usytuowania węzła działa i drażni w nocy pomiędzy 24 a 3 i wtedy niektóre osoby mają problem z zasypianiem, albo mogą się budzić w nocy, mając problem z ponownym zaśnięciem. Siatka Curry w tym czasie wchodzi w rezonans ze sztucznymi (nienaturalnymi) źródłami promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanymi przez człowieka i nasila ich działanie. Przypisuje się jej działanie sprzyjające  powstawaniu nowotworów i reumatyzmu.

 
Żyły wodne
Najbardziej znane z nazwy źródło szkodliwego promieniowania. Są to podziemne cieki wodne różnych rozmiarów określane jako potoki, strumyki i rzeki. Mogą być źródłem promieniowania mikrofalowego, dodatnich jonów, a także szkodliwego rezonansu ok. 13Hz, tworząc szkodliwe pole energetyczne. Woda znajdująca się w takich ciekach wodnych posiada tzw. ”spin” (polaryzację / pole wirowe) lewoskrętny lub prawoskrętny. Chemicznie nie różnią się one od siebie, ale substancje posiadające lewoskrętny spin mają negatywny wpływ na człowieka, a prawoskrętny spin działają pozytywnie. Niestety 70% cieków wodnych posiada polaryzację lewoskrętną i wpływa negatywnie na samopoczucie i zdrowie. Spin to coś na kształt kierunku układania się atomów, albo ma to miejsce spiralnie w lewą stronę, albo w prawą i może dotyczyć różnych przedmiotów, cieczy i substancji będących w stanie nieustalonym, w tym jedzenia i picia. Można to zauważyć pod mikroskopem np. w kryształach po ich kierunku układania się ich we włókna. Ciekawostką może być, iż święta woda z Lourdes ma prawoskrętny spin, jogurty naturalne mają prawoskrętny, a są to substancje powszechnie uważane za pożyteczne. Komórki nowotworowe mają zawsze lewoskrętny spin, a zdrowe prawoskrętny.

Podobny i negatywny wpływ do żyły wodnej może mieć umiejscowienie pod budynkiem rury kanalizacyjnej. Bardzo podobny do żyły wodnej wpływ i oddziaływanie ma Siatka 170 metrów. Jej niekorzystne oddziaływanie nie jest tak silne jak np. Siatki Benkera, czy 250 metrowej i organizm musi być poddawany jej promieniowaniu w dłuższym okresie, aby wywołać niekorzystne skutki w organizmie. 

Uskoki tektoniczne

 
Podziemne uskoki i pęknięcia w strukturze skorupy ziemskiej         uskok San Andreas w Kalifornii widoczny na powierzchni Ziemifoto procesylitosfery.wordpress.com
Nie są one tak powszechnie znane, gdyż są niewidoczne na samej powierzchni ziemi, ale występują wewnątrz warstwy skorupy ziemskiej nie będąc widocznym na powierzchni. Widać zwykle tylko te duże pęknięcia, jak powyżej, pokazane słynne pęknięcie w Kalifornii – uskok San Andreas. Są to podziemne, wzdłużne pęknięcia w warstwach skalnych – szczeliny w warstwach Ziemi, gdzie poszczególne warstwy są nieznacznie przesunięte względem siebie. Poprzez taką szczelinę, nawet bardzo cienką przedostaje się z wnętrza Ziemi szkodliwe promieniowanie, być może nawet promieniowanie neutronowe. Już 2000 lat temu w Rzymie ludzie wiedzieli o niewidzialnym promieniowaniu pochodzącym ze szczelin Ziemi, ale ten typ promieniowania nie jest jednak tak powszechnie znany.
.
Przykładowe mieszkanie obciążone geopatycznym promieniowaniem
Przykładowe mieszkanie, przez które przechodzą różne typowe źródła promieniowania geopatycznego, część z nich bardzo szkodzi na zdrowie, szczególnie w miejscu gdzie się przecinają.
Na rysunku nie są zaprezentowane linie siatki Benkera i siatek wyższych rzędów 170m, 250m, 400m gdyż są zbyt duże aby poglądowo je pokazać na planie mieszkania

Powyższy rysunek pokazuje siatki i linie promieniowania geopatycznego przechodzące przez przykładowe mieszkanie i są one nałożone na siebie. Ten plan mieszkania pokazuje bardzo wyraźnie, jak blisko od siebie są oczka siatki Hartmanna (szara kratownica) i siatki Curry (zielone rąby). Żyła wodna to skośna niebieska, falowana linia, którą przecina linia uskoku skorupy ziemskiej (fioletowa skośna). Siatka Benkera nie jest pokazana, gdyż jej oczko nie zmieściłoby się na tym planie. W miejscu gdzie stoi łóżko przecinają się żyła wodna, linia uskoku oraz węzeł siatki Curry, więc zdecydowanie łóżko nie powinno tam stać. Przy tak usytuowanym łóżku należy oczekiwać silnych zaburzeń zdrowia i raczej każdy by się źle czuł w tym miejscu, a nie tylko osoby wrażliwe. Miejsce jest dyskwalifikujące dla usytuowania łóżka, a także sypialnia raczej nie powinna się mieścić w tym pokoju. Nie ma w nim odpowiedniego miejsca, wolnego od szkodliwych wpływów, aby ustawić dwuosobowe łóżko. Nie wszystkie domy oczywiście znajdują się na żyłach wodnych i uskokach skorupy ziemskiej. Ale siatki Hartmanna, Curry i Benkera znajdują się wszędzie. Przez budynek może przechodzić także bardzo niebezpieczna siatka Harmanna trzeciego rzędu. Te siatki regularnie oplatają planetę, wzdłuż i wszerz. Tak więc ludzie podatni na ich oddziaływanie mogą się czuć rano zmęczeni i mieć problemy ze spaniem, czuć się pozbawionymi sił witalnych, nawet jeśli pod ich mieszkaniem nie znajduje się żyła wodna lub uskok.

Przegląd właściwości najczęściej oferowanych urządzeń do niwelowania szkodliwego promieniowania w miejscu przebywania

Człowiek dotknięty geopatią zwykle nie jest w stanie samodzielnie wyeliminować obciążenia, na przykład poprzez zakup właściwego odpromiennika, harmonizatora szkodliwego promieniowania lub zestawu takich urządzeń, gdyż takie urządzenia nie są sprzedawane w sklepach, aptekach i galeriach. Dystrybucją tych urządzeń trudnią się zwykle radiesteci, którzy oferują ich zakup dopiero po zbadaniu pacjenta lub mieszkania i dopasowują zestaw urządzeń do przypadku. Na ogół jako neutralizator promieniowania jest oferowanych łącznie kilka urządzeń tworzących instalację w sypialni, mieszkaniu lub miejscu stałego przebywania. Są to profesjonalne odpromienniki radiestezyjne i ekrany/moderatory, urządzenia zawierające kryształy oraz specjalnie zestrojone „pułapki” miedziane, zawierające anteny absorbujące promieniowanie o określonej długości. Każde z nich jest oparte na innej zasadzie i ma inne działanie. Profesjonalne odpromienniki radiestezyjne (np. ODG, ODT) wymagają tzw. wstrojenia, które może wykonać tylko radiesteta. Nie mogą być zamiennie stosowane, a ich rozstawienie przypadkowe. Źle wstrojone odpromienniki nie będą działać, a mogą nawet szkodzić. Nie chcemy polemizować ze skutecznością tych urządzeń i zaproponowanych instalacji radiestezyjnych, ale dobremu radiestecie można na pewno zaufać. Wszystko zależy od radiestety, czy on jest profesjonalistą. Wiadomo, że są także rozczarowania, bo działalnością zajmują się niestety często osoby bez właściwego doświadczenia. Niektórzy proponują także terapie i badanie na odległość, bez wizyty w miejscu napromieniowania, a nawet bez badania osoby. Trudno nawet komentować taką usługę telepatyczną… Rozczarowania mają jednak szczególnie miejsce przy zakupach przez Internet urządzeń, które zwykle nie posiadają przypisywanych im właściwości. Internetowa sprzedaż tych urządzeń i instalacji poprawiających „aurę”, o niepotwierdzonym działaniu kwitnie, niektóre są całkowicie bezwartościowe.

Każdy odpromiennik, o ile w ogóle jest skuteczny, zwykle eliminuje lub wycisza jeden typ promieniowania, a jest nieskuteczny na inny. Kiedy nie wiesz co jest jego źródłem, nie możesz kupić odpowiedniego zabezpieczenia. W miejscach najbardziej szkodliwych, w których nie można się wyspać lub człowiek wstaje rano nieprzytomny często nakłada się promieniowanie kilku szkodliwych źródeł. Niestety jak dotąd nie ma w Polsce wiarygodnych i dostępnych informacji jak można je samodzielnie zneutralizować. Nie natknęliśmy się na skuteczne urządzenia, które rzeczywiście potrafią zneutralizować wpływ każdego lub prawie każdego źródła szkodliwego promieniowania, w sytuacji kiedy osoba dotknięta problemem nie wie jakiemu dokładnie wpływowi podlega.
W Internecie jest bardzo dużo pseudo urządzeń, piramidek, kryształów, lamp solnych i różnych odpromienników na żyły wodne. Niestety zwykle nie posiadają one przypisywanych im właściwości, albo nie neutralizują źródła problemu całościowo. Prawie żadne nie działają na najbardziej szkodliwe naturalne źródła geopatyczne i w rzeczywistości bardziej się nadają tylko do neutralizowania elektrosmogu z drobnych urządzeń domowych. Nie są także w stanie zneutralizować nadajników GSM, 5G i radarów. Do izolowania takich promieniowań należy zbudować w domu/pokoju klatkę Faradaya z odpowiednich materiałów. Najtańszym rozwiązaniem jest baldachim oraz prześcieradło z odpowiedniego materiału zawierającego metalową siatkę i uziemionego. Nie ma natomiast żadnych w 100% skutecznych odpromienników na siatkę Benkera i inne siatki geopatyczne wyższych rzędów. Takich miejsc należy po prostu unikać i przemieścić się.
  
Odpromienniki, generatory fal Schumanna

Prawdą jest, że generator/ rezonator /oscylator fal Schumanna 7.83Hz jest znany ze swojego bardzo pozytywnego wpływu na organizm człowieka. Odpowiada on częstotliwości drgań skorupy ziemskiej oraz falom mózgowym. Przypisuje się mu zdolność do wyciszania, harmonizowania, uspakajania chaotycznego oddziaływania fal elektromagnetycznych pochodzących z zewnątrz i oddziaływujących na organizm człowieka. Jednak tylko precyzyjne zestrojone urządzenie tego rodzaju posiada takie właściwości. Niektóre mocno promowane w Internecie tzw. Odpromienniki Żył wodnych Helios3 sprzedawane w Polsce i w Wielkiej Brytanii, oparte na generatorze fal Schumanna, po podłączeniu do sieci wręcz pogarszają samopoczucie, zamiast harmonizować i wyciszać (opinie 2 osób, które go używały). Właśnie taki odpromiennik przez nas podłączony do sieci powodował bezsenność. Generuje on inną częstotliwość, a nie 7,83Hz, którą trudno osiągnąć w przypadku tanich urządzeń produkowanych masowo (np. chińskich, jak miało to akurat miejsce w tym przypadku – made in china na wtyczce). Dlatego pewno nigdzie nie ma wiarygodnych opinii o tym urządzeniu.

     
helios3                                                                     zawartość kanadyjskiego generatora fal Schumanna
powyżej niskiej jakości generator fali Schumanna z Aliexpress i Allegro, bezwartościowy jako odpromiennik
Podobnie generatory fal Schumanna sprzedawane w Kanadzie i wysyłkowo z tego kraju za 300 dolarów składają się z niedbale zwiniętego drutu w plastikowej obudowie i wcale nie generują obiecywanej częstotliwości 7,83Hz, a inną zbliżoną do niej, co wykazało badanie na profesjonalnym oscyloskopie. Przybliżona częstotliwość, która różni się tylko nieznacznie nie posiada harmonizujących właściwości, jak prawdziwe fale Schumanna (wg założeń Nicola Tesli). Nasza firma przetestowała te „Odpromienniki Żył wodnych” oraz kanadyjski generator fal Schumanna z marnym rezultatem, a po ich rozebraniu rozczarowanie się jeszcze pogłębiło, nie mogły precyzyjnie działać.
Wystarczy, że częstotliwość jaką emituje tani Odpromiennik na żyły wodne lub generator / rezonator fal Schumanna będzie tylko nieznacznie różniła od wzorca 7,83Hz i urządzenie nie będzie prawidłowo działać, a może nawet szkodzić, jeśli emituje w pobliżu człowieka sygnał (fałszywą falę Schumanna) o dużym natężeniu. Można spotkać i takie urządzenia, które emitują częstotliwość ponad 10Hz i nadal są nazywane generatorem fal Schumanna, co oczywiście jest nadużyciem, bo nie mają nic z nim wspólnego.
Precyzyjne urządzenie, które jest w stanie tak dokładnie oscylować aby zapewnić 7,83Hz jest trudno skonstruować i musi ono posiadać drogi kwarcowy generator częstotliwości (tzw. kwarc / kryształ – elektronicy wiedzą o co chodzi), którego cena uniemożliwia, aby finalne urządzenie mogło być tanie. Do tego trzeba stroić ręcznie każde urządzenie na bardzo czułym sprzęcie do diagnostyki elektronicznej. Prawdziwe generatory fal Schumanna zapewniające stabilną częstotliwość 7,83Hz kosztują niestety od 1000 dolarów wzwyż, a niektóre kilka tysięcy dolarów. Warto jednak zauważyć, iż „prawdziwe” generatory rezonujące falami Schumanna posiadają jednoznacznie optymistyczne recenzje, a ich zastosowanie nie kończy się jedynie na harmonizowaniu niekorzystnego, chaotycznego promieniowania, a także znajdują uznanie w innych dziedzinach, w akustyce i w innych.
Promieniowanie kształtu

Piramidki zapewniające promieniowanie kształtu poprzez radiestezyjne oddziaływanie formy geometrycznej, krystalicznej. Przypisywana jest im właściwość neoenergii  czyli zdolność  radiestezyjna  do wygłuszania, neutralizacji czy rozpraszania promieniowania cieków wodnych oraz istnienie w nich źródła energii leczniczych i stymulujących psychicznie.

 

piramidka z kryształu                                                     Kryształ fluorytu np. posiada kształt dwóch piramid zetkniętych podstawami

Inne kształty, którym przypisana jest szczególna właściwość to np. spirala, symbol Yin-Yang, kryształ. Niektóre z nich mają generować efekt wewnątrz, a inne na zewnątrz. Piramida ma zapewniać taką energię wewnątrz i na zewnątrz, a kształtem przypomina duży kryształ, np. fluorytu.
Obiecywany dobroduszny wpływ promieniowania kształtu piramidek, w tym kryształowych piramidek nie może jednak pomóc na wszystkie niekorzystne promieniowania. Przypisywanie im zdolności do niwelowania wszelkich negatywnych wpływów zewnętrznych nie jest do końca prawdziwe. Piramida może na pewno rozpraszać niekorzystne fale o niektórych częstotliwościach, ale jej zakres działania jest mocno ograniczony, a także miejsce ustawienia ma duże znaczenie. Ustawiona jako przedmiot dekoracyjny w nieodpowiednim miejscu nie będzie pomagać, ale na pewno nie zaszkodzi, tak jak to może mieć miejsce z nieskutecznymi urządzeniami zasilanymi z prądu, które mogą generować szkodliwe fale elektromagnetyczne zamiast leczyć geopatyczny stres.
.
Lampy solne

Lampy solne reklamowane jako antidotum i sposób na przeciwdziałanie szkodliwemu promieniowaniu, posiadają pewną zdolność pochłaniania szkodliwych ładunków (jonów naładowanych dodatnio) z powietrza nagromadzonego w pomieszczeniu pod wpływem urządzeń RTV, komputerów, serwerów i to pod warunkiem, że są włączone, bo sól powinna być podgrzana aby skuteczniej działać. Lampy solne generują ujemne jony (pożyteczne), które niwelują dodatnie jony, ale to działanie jest bardzo słabe i trzeba by wiele lamp podłączyć aby je wzmocnić. Lampy solne nie mają jednak nic wspólnego z przeciwdziałaniem obciążeniu geopatycznemu i nie pomogą na promieniowanie żył wodnych i siatki geopatycznej. Lampy solne raczej trzeba traktować tylko jako źródło pozytywnej aury w pomieszczeniach.

Kryształy

Cudowne kryształy i różne produkty (drewniane, szklane, rzeźby) zawierające w środku suche kryształy lub mieszanki kryształów, piasek o obiecywanych właściwościach niwelowania szkodliwego promieniowania posiadają w pewnym zakresie takie właściwości, ale ich zakres działania jest wąski. Szczególnie kryształ górski jest ceniony jako jeden ze składników takich odpromienników.  Na pewno urządzenia zawierające odpowiednią mieszankę kryształów mogą służyć jako neutralizator szkodliwego promieniowania jonizującego (dodatniego) i innego elektrosmogu w pomieszczeniu, ale zwykle nie pomagają na szkodliwe promieniowanie geopatyczne siatki Hartmanna wyższego rzędu, czy węzłów siatki Benkera. Sprawdziliśmy to na sobie i najdroższy (400EUR) niemiecki odpromiennik w kształcie kuli, zawierający kilka rodzajów suchych kryształów ustawiony pod łóżkiem nie zneutralizował szkodliwego promieniowania geopatycznego. Zakupiliśmy łącznie kilka cudownych kryształów i urządzeń wypełnionych suchymi kryształami, ale niestety nie miały żadnego wpływu na problemy ze spaniem wywołane przez silne promieniowanie negatywne w naszej sypialni, pochodzące z przynajmniej dwóch krzyżujących się źródeł geopatycznych. Wykonane testy geopatyczne zdefiniowały to promieniowanie jako Żyła wodna i Siatka geopatyczna. Inaczej niż same kryształy, czy sproszkowane suche kryształy, którymi wypełniono różne przedmioty przedstawia się skuteczność urządzeń nazywanych generatorem Orgonu / Orgonitem, gdzie kryształy stanowią jeden ze składników, ale nie jedyny.  Są one dużo skuteczniejsze jako harmonizator negatywnego, szkodliwego promieniowania i mają szeroki zakres działania. O generatorach orgonu napiszemy w odrębnym materiale, bo skuteczne generatory Orgonu, o potwierdzonym działaniu nie były dotąd dostępne w Polsce dla indywidualnych nabywców. Można tylko było kupić w internecie takie domowej roboty, sporządzane przez różne osoby według instrukcji także pochodzących z internetu. 

Ekrany z miedzi i inne instalacje miedziane w roli pułapki szkodliwych fal  

Dawniej rekomendowany przez radiestetów duży ekran miedziany z grubej blachy np. 2m x 2m umieszczony pod łóżkiem i uziemiony sprawdzał się u nas przez 3 tygodnie. Niestety po tym okresie stracił częściowo swoje właściwości ochraniające przed promieniowaniem ze strony skorupy ziemskiej. Uległ sam napromieniowaniu, przejmując właściwości źródła promieniowania, zamiast przed nim chronić. Nie stracił całej skuteczności ochronnej, ale po 2-3 tygodniach była ona znacznie ograniczona i było tylko trochę lepiej niż przed jego instalacją, choć w pierwszych tygodniach pracy zapewniał, wydawało się, całkowitą ochronę. Doradzano nam, że ekran miedziany, należy regularnie moczyć i przecierać mokrą szmatką w celu rozpromieniowania, ale takie zabiegi są niewykonalne w sypialni z drewnianą podłogą, a także ze względu na wagę łóżka i rozmiary ekranu, moczenie jego i przecieranie nie wchodziło w grę.

Oprócz uziemionych ekranów miedzianych z blachy lub siatki miedzianej umieszczanych pod łóżkiem, które często ulegają same napromieniowaniu po pewnym czasie użytkowania, znane są jeszcze inne miedziane instalacje, ale są one obecnie mniej popularne, bo wydają się staromodne i każdy by wolał coś podłączanego do prądu postawić i mieć problem z głowy. 

Znane „pułapki” szkodliwych fal wykonane z miedzi (niektóre trudne obecnie do nabycia):

siatka 21x21cm,

siatka 10.5×10.5cm,

druciane gwiazdy,

płaskie maty z wklejonymi miedzianymi antenami 10,5cm lub 21cm,

spirale płaskie lewo lub prawoskrętne,

spirala Ekostimul,

spirala Hartmanna

Niektóre profesjonalne odpromienniki radiestezyjne aktualnie wykorzystują podobne rozwiązanie i specjalnie wbudowane anteny, zwykle miedziane, mają za zadanie wyłapać i odfiltrować szkodliwe promieniowanie o określonej długości, do którego jest dostrojona instalacja. 

Generator Orgonu – Geoclense

 

Generator orgonu Geoclense nie jest obecnie urządzeniem oferowanym w Polsce, ale umieściliśmy go gdyż był w miarę skuteczny.

Geoclense jest zaawansowanym Generatorem Orgonu (orgonium, orgonite). Optycznie jest dość niepozornym i niewielkim urządzeniem wpinanym do sieci elektrycznej. Orgon jest źródłem życiodajnej energii, ma właściwości wyciszające i harmonizujące organizm. Wytwarza pożyteczne promieniowanie tzw. ujemne jony, które równoważą szkodliwe dodatnie jony, znane jako źródło negatywnej energii i mające zły wpływ na zdrowie człowieka, a także inne źródła szkodliwego promieniowania, w tym mikrofalowego i elektromagnetycznego. Szkodliwe promieniowanie może być pochodzenia naturalnego, powodujące tzw. Stres Geopatyczny, jak np. żyły wodne i silnie promieniująca ziemska siatka geopatyczna, uniemożliwiające wypoczynek, czy sen w określonych miejscach. Druga kategoria, to źródła szkodliwego promieniowania wytwarzane przez człowieka, szczególnie elektrostatycznego oraz mikrofalowego. Promieniowanie to jest zwykle wytwarzane kiedy prąd płynie przez różne typy urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych i jest ogólnie nazywane promieniowaniem elektrostatycznym / elektromagnetycznym – elektrosmogiem. Nie wszystkie urządzenia elektryczne znacząco szkodzą, a tym bardziej nie wszystkie szkodzą w jednakowy sposób, ale znamy te, które mają szczególnie negatywny wpływ na organizm człowieka. Część źródeł szkodliwego promieniowania zwykle można znaleźć w mieszkaniu (mikrofalówki, telefony komórkowe w tym GSM / UMTS / 4G / 5G, sieć wifi, monitory, telewizory, urządzenia mobilne nadawczo-odbiorcze, jarzeniówki, świetlówki w tym tzw. energooszczędne), a cześć stanowią źródła, które promieniują z zewnątrz (nadajniki GSM, transformatory, sieci elektroenergetyczne, publiczne nadajniki sieci bezprzewodowych i radiotelekomunikacyjne, radarowe systemy wojskowe i satelitarne).
Geoclense neutralizuje szkodliwy wpływ niektórych źródeł Stresu Geopatycznego oraz niektórych źródeł elektrosmogu z urządzeń elektronicznych i elektrycznych podłączonych w mieszkaniu do tej samej instalacji elektrycznej, do której został wpięty Geoclense.
Geoclense jednak w niewielkim zakresie neutralizuje szkodliwe promieniowanie żył wodnych, promieniowanie mikrofalowe i jonizujące ze strony skorupy ziemskiej z tzw. siatki geopatycznej: Hartmanna (szwajcarskiej), ramion siatki Benkera, diagonalnej siatki Curry, siatki 400 metrów i innych. Nie wiadomo na ile niweluje także promieniowanie HAARP oraz z uskoków i pęknięć w skorupie ziemskiej, a także szkodliwe promieniowanie z rur kanalizacyjnych umiejscowionych pod budynkiem lub mieszkaniem, które mogą przypominać właściwościami żyły wodne. 
Geoclense jest zapewne bardziej skuteczny jako źródło zdrowych ujemnych jonów oraz jako odpromiennik na żyły wodne i neutralizator elektrosmogu, niż lampy solne i elektroniczne domowe jonizatory i odpromienniki dowolnego typu. Nie można jednak liczyć na cuda. Najwydajniej działa jako odpromiennik blachy miedzianej ekranującej, do której jest przyklejony. Blachę należy jednak także uziemić. 
.
Podsumowanie 
Podsumowując przegląd urządzeń, które mają za zadanie niwelowanie szkodliwego promieniowania, trzeba jak widać uważać z samodzielnymi zakupami internetowymi cudownych urządzeń na odpromieniowanie do ogólnego stosowania, które nie posiadają wiarygodnych opinii klientów, potwierdzających ich rzeczywistą skuteczność i uniwersalność na wszystkie źródła promieniowania geopatycznego i elektrosmogu. Szczególnie należy uważać na sprzedawców, których firmy nie posiadają nawet adresu i osobowości prawnej, a towar jest wysyłany z ukrycia przez osoby prywatne lub za zaliczeniem pocztowym bez gwarancji i satysfakcji klienta. Część produktów to towar robiony domowym sposobem, na podstawie ogólnodostępnych instrukcji. W Polsce nie udało nam się niczego znaleźć co by nam rzeczywiście pomogło na promieniowanie geopatyczne, które nas męczyło w naszym domu, mimo wielu porób i testów, co gorsza jeden Odpromiennik na żyły wodne nam wręcz szkodził, a reszta nie pomagała. Wyjątkiem jest Geoclense z Australii, który jak wspomniano dodatkowo dobrze jest umieścić na blasze miedzianej w roli ekranu, usytuowanej pod łóżkiem i uziemionej. Blacha taka powinna być większa od łóżka i wystawać poza jego obrys. Można także zbudować parawan z takiej blachy, za którym można pracować i go odpromieniować za pomocą Geoclense.
 
Geoclense jako odpromiennik ekranu z blachy miedzianej
.
Co więc można zrobić mieszkając w miejscu obciążonym promieniowaniem geopatycznym

Typowe rozwiązanie i dość kosztowne to wynajęcie radiestety w celu zbadania domu, osób i zaproponowania rozwiązań. Całościowy koszt takiej interwencji może wynieść niestety nawet kilka tysięcy złotych, bo samo osobiste badanie mieszkania przez radiestetę kosztuje kilkaset, montaż każdego odpromiennika w instalacji także kilkaset, dochodzą koszty badania osób i dojazdu. Dobry radiesteta nie zarekomenduje sprzedaży jakichś urządzeń i odpromienników bez zbadania miejsca i osoby dotkniętej wpływem szkodliwego napromieniowania. Po dokonaniu badania jest on w stanie określić negatywne strefy i wydać zalecenie o zmianie położenia łóżka lub konieczności przeniesienia sypialni i wyda ekspertyzę określającą jakiego rodzaju obciążenie występuje w domu. W sytuacji takiej potrzeby, kiedy nie można znaleźć dobrego miejsca lub przeniesienie do niego łóżka nie jest możliwe, najczęściej jest oferowany przez radiestetę zestaw różnych odpromienników radiestezyjnych, tworzących instalację. Wskazuje on także w ramach usługi, precyzyjnie miejsce ich instalacji, które jest kluczowe. Nie ma jednak co liczyć aby takie odpromienniki w 100% niwelowały problem, mogą go jedynie zmniejszyć, o ile będą w ogóle skuteczne i prawidłowo zainstalowane.

Ważne jest także, aby radiesteta określił co dokładnie jest źródłem tego promieniowania, jaki jest to rodzaj (tzw. kolory radiestezyjne, oddziaływanie biologiczne) i zrobił mapę mieszkania ze szkicem tych źródeł. Nie należy jedynie ograniczać się do zalecenia w kwestii przemieszczenia łóżka lub pokazania gdzie jest korzystne miejsce do spania. Taka diagnoza to za mało. Profesjonalny radiesteta nie może odnosić się także tylko do szkodliwości pochodzących od żył wodnych, ale musi zająć również stanowisko odnośnie szkodliwych promieniowań siatki geopatycznej. Jeśli radiesteta nie jest w stanie określić dokładnie rodzajów tych źródeł promieniowania występujących w mieszkaniu lub nie może ich narysować, to oznacza, że nie jest to dobry radiesteta i jego wizyta nie będzie pomocna. Samodzielnie, bez wizyty radiestety, można zainstalować w miejscu stałego przebywania lub spania dobry Generator Orgonu oraz dodatkowo się zaekranować. Do spania można także zainstalować baldachim pełniący rolę siatki Faradaya.
 
Test BICOM sprawdzający czy jest się napromieniowanym (oferta naszej Przychodni)

Oprócz badania radiestety istnieje inna metoda, aby sprawdzić czy jest się napromieniowanym i co jest źródłem szkodliwego promieniowania u osoby, która podejrzewa u siebie takie dolegliwości. Można wykonać Biorezonansowy test geopatyczny obciążeń, który wskaże czy dana osoba jest napromieniowana ze źródła pochodzenia naturalnego (żyła wodna, siatka geopatyczna), czy sztucznego pochodzącego z radioaktywnych materiałów budowlanych, nadajników łączności, sieci telekomunikacyjnej nadajników GSM i komórek, sieci elektroenergetycznej, innych urządzeń, w tym źródeł bardzo szkodliwego promieniowania mikrofalowego.

Dysponujemy testem, który umożliwia sprawdzenie ok. 50 różnych źródeł promieniowania, na które narażony może być człowiek. Jeśli zostałeś znacząco napromieniowany, którymś z nich to ten test to wykaże, gdyż takie promieniowanie kumuluje się w organizmie. Należą do niego oczywiście także źródła naturalne jak promieniowanie żyły wodnej, siatki Curry, Harmanna / geopatycznej, ale większość to promieniowanie sztucznie wytworzone przez człowieka z urządzeń nadawczych i elektroenergetycznych, radioaktywne, mikrofalowe.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody
© 2011 BRM Med. Sp. z o.o.