BIOREZONANS WARSZAWA – BADANIE NA PASOŻYTY – BORELIOZA LECZENIE

MEDYCYNA NATURALNA, TESTY OBCIĄŻEŃ, PASOŻYTY U DZIECI OBJAWY, GRZYBICE I CANDIDA, BORELIOZA OBJAWY I LECZENIE

Leczenie boreliozy – borelioza leczenie naturalne

BICOM  Biorezonans  Warszawa
NR 1 w biorezonansie – Medycyna niekonwencjonalna

 

 
Borelioza – leczenie naturalne lekoopornej boreliozy, neuroboreliozy
Borelioza, neuroborelioza leczenie niekonwencjonalne w Warszawie
Alternatywne leczenie przewlekłej boreliozy, neuroboreliozy Warszawa
Biorezonansowa terapia boreliozy – niestandardowe leczenie boreliozy biorezonansem
.

Biorezonans BICOM oferowany w naszym gabinecie oprócz precyzyjnego zdiagnozowania obecności boreliozy, umożliwia także wyeliminowanie bakterii borrelia (przyczyna boreliozy) z organizmu poprzez serię zabiegów biorezonansowych, bez użycia leków. Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest wykonanie biorezonansowego testu boreliozy i koinfekcji, nawet jak chory posiada badania wykonane w innym ośrodku, w tym pozytywne badania medyczne. Gabinet wykonuje test nowymi głęboko spotencjonowanymi ampułkami (powstały w 2014r, a nie 5-15 lat temu), który nie jest wykonywany przez żaden inny gabinet i ośrodek w Polsce. Obejmuje on oprócz wielu nowych szczepów borrelia oraz typowych koinfekcji boreliozy także zupełnie nowe spojrzenie na tą chorobę i na czynniki mające wpływ na jej przebieg i utrudniające leczenie. Dzięki niemu można ustalić np. przyczyny dlaczego dotychczasowe leczenie nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. 

Gabinet prowadzi niekonwencjonalną, biorezonansową terapię boreliozy jako jeden z nielicznych w Polsce oraz pierwszy w Warszawie i posiada doświadczenie w zakresie boreliozy, którą biorezonansowo zajmuje się od kilku lat (terapia odwróconymi drganiami oraz rozbijanie cyst).  Decydując się na terapię należy być przygotowanym minimum na 15 wizyt w ciągu 7-8 tygodni, a nieraz i na więcej. Przy niektórych opornych typach bakterii borrelia liczba koniecznych zabiegów musi zostać zwiększona, czego z góry nie można przewidzieć, a dopiero podczas testu sprawdzającego. Podobnie przy stwardnieniu rozsianym oraz innych chorobach autoimmunologicznych liczba zabiegów na boreliozę musi być zwykle znacząco większa, a skupianie się wyłącznie na boreliozie jest wówczas niewystarczające. Wszystko zależy od głębokości i stopnia rozsiania choroby, liczby i umiejscowienia przetrwalnikowych cyst oraz szybkości ich otwierania się, a w dużym stopniu od współistnienia w organizmie innych patogenów i toksyn. Chory powinien być zdecydowany na współpracę, gdyż oprócz terapii konieczne często jest długoterminowe wprowadzenie zmian w dotychczasowych przyzwyczajeniach związanych ze swoim zdrowiem i dietą. U osób z przewlekłą boreliozą/neuroboreliozą, nieskutecznie leczoną obecnie lub w przeszłości, np długotrwałą antybiotykoterapią lub ILADS, często z definicji jest wymagana zwiększona liczba koniecznych zabiegów biorezonansowych, a nieraz muszą być one też dłuższe. Nie da się przeprowadzić skutecznej terapii w przeciągu 3-5 wizyt tak jak to promują niektóre ośrodki, efekt takich terapii zwykle będzie nietrwały, mimo początkowej poprawy stanu. Taka terapia może skutecznie zadziałać tylko na osobę, która bardzo niedawno zaraziła się boreliozą, a jej choroba nie jest rozsiana.

Zabiegi trwają 3,5h. Na początku zwykle wykonywane są 3 zabiegi tygodniowo, następnie ich liczbę się zmniejsza do 2 tygodniowo. Każdy z nich składa się z kilku specjalnych biorezonansowych programów terapeutycznych. W ich w trakcie do pacjenta są podawane elektromagnetyczne drgania o częstotliwościach, na które są podatne bakterie borrelia, nawet te ukryte w układzie nerwowym, w tkankach, do których nie docierają antybiotyki. Dodatkowo są rozbijane cysty. Terapia jest więc w stanie usunąć aktywne bakterie „krętki” także z układu nerwowego, do którego słabo docierają antybiotyki, w tym szczepy borrelia uodpornione na  wszystkie antybiotyki, jak np. borrelie duru powrotnego. Terapia BICOM działa tylko na bakterie borrelia, do których została indywidualnie dostrojona i musi trwać odpowiednio długo aby wszystkie cysty w trakcie jej trwania mogły się otworzyć i uwolnić aktywne bakterie. Unieszkodliwione krętki są sukcesywnie usuwane z organizmu w ten sam sposób jak ma to naturalnie miejsce w przypadku innych toksyn i martwych patogenów zwalczonych przez system odporności lub antybiotyki.
.

Terapia biorezonansowa to alternatywna i bardzo skuteczna terapia lekoopornej, przewlekłej boreliozy, w sytuacji kiedy medycyna konwencjonalna jest bezsilna, a choroba jest nieskutecznie leczona antybiotykami (nie dają one oczekiwanej poprawy stanu pacjenta lub jego samopoczucia – na część chorych leki w ogóle nie działają, łącznie z ILADS lub działają słabo), albo pacjent nie może zażywać antybiotyków (alergia, grzybice, zniszczone nerki, osłabiony układ odporności lub wątroba etc), czy też ich skutki uboczne są zbyt dotkliwe. Niektórzy stosują biorezonans równolegle z antybiotykoterapią lub homeopatią. Efekt udanej terapii jest podobny jak skutecznej antybiotykoterapii na boreliozę (rozumianej jako antybiotyk skutecznie działający na wszystkie szczepy borrelia obecne w organizmie chorego), ale efekt jest osiągany zwykle znacznie szybciej i bez obciążania organizmu toksycznymi lekami. Z tego względu subiektywnie pacjenci po biorezonansie czują się zdecydowanie lepiej niż po terapii lekowej, która osłabia organizm. Po przeprowadzeniu kompletnej kuracji na poszczególnych jej etapach, następuje zwykle wyraźna poprawa stanu chorego. Biorezonans stanowi też wybór dla osób, które z definicji wybierają naturalne metody leczenia i odrzucają antybiotyki. 

.

Dla wzmocnienia skuteczności terapii przed jej rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu należy przyjmować odpowiednie suplementy diety, a także zioła. Ich przyjmowanie korzystnie wpływa skracając czas trwania terapii i pozwala utrwalić jej efekty. Należy się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie, na podstawie informacji uzyskanych od bioterapeuty w trakcie wizyty ustalającej harmonogram terapii. Gabinet nie prowadzi sprzedaży żadnych suplementów i ziół. 
.
Ostatnie 3 zabiegi rozpoczyna się od wykonania testu na obecność bakterii borrelia i wynik powinien każdorazowo być negatywny. Przy stwardnieniu rozsianym lub innej chorobie autoimmunologicznej przynajmniej 5 testów pod rząd powinno wypaść negatywnie. Wówczas terapię biorezonansową można uznać za zakończoną, ale powinny zostać wdrożone i stosowane odpowiednie zioła i suplementy, aby nie dopuścić do nawrotów choroby. 
.

Należy rozpocząć terapię od usuwania koinfekcji, a nieraz także skumulowanych toksyn i niektórych obciążeń

Leczenie boreliozy polegające jedynie na eliminacji z organizmu bakterii borrelii to obecnie zdecydowanie za mało, trudno dzięki temu całkowicie wyzdrowieć. To co sprawdzało się kilka lat temu, a nawet rok, dwa temu, obecnie okazuje się niewystarczające. Konieczne jest połączenie działań na kilku frontach. Większość niekonwencjonalnych terapii jest oparta na przywracaniu równowagi i samoregulacji organizmu oprócz fizycznego niszczenia samych bakterii. Można zaobserwować, że dzieci nieraz szybciej reagują na terapie, gdyż są mniej obciążone innymi toksynami blokującymi regulacje organizmu.

Podejmując leczenie boreliozy, konieczne jest odbarczenie organizmu w pierwszej kolejności od konfekcji i niektórych toksyn, bez tego terapia boreliozy w wielu przypadkach jest nieefektywna. Prawie zawsze dzieje się tak w cięższych przypadkach boreliozy. Należy poświęcić uwagę na eliminację blisko związanych z kretkami borreli riketsji, bartonellozy, chlamydiozy, erlihiozy, brucelozy, a także niektórych wirusów z rodziny HHV, a także pierwotniaków – przyczyny babeszjozy, toksoplazmozy czyli tzw koinfekcji. W przypadku występowania boreliozy z koinfekcjami, nawet mimo dobrego ogólnego stanu chorego, dobrze jest rozpocząć terapię od likwidacji koinfekcji, a dopiero w następnej kolejności podjąć terapię boreliozy. U części pacjentów bez wcześniejszego wyleczenia koinfekcji w ogóle nie jest możliwe wyleczenie boreliozy. Podobną strategię stosują lekarze działający według wytycznych medycyny akademickiej lub ILADS. Często bardzo dużą poprawę stanu pacjenta uzyskuje się najpierw usuwając pierwotniaki, których objawy są mylnie przypisywane boreliozie.

W niektórych (szczególnie cięższych) przypadkach, podobnie jak przy chorobach z autoagresji, oprócz terapii boreliozy i koinfekcji, konieczne są kompleksowa detoksykacja organizmu; eliminacja metali ciężkich oraz innych pierwotniaków nawet spoza koinfekcji, głębokie odkwaszenie, suplementacja, zioła, odpowiednia dieta, a nieraz także eliminacja toksyn wytwarzanych przez grzyby pleśniowe, którymi infekcje są coraz powszechniejsze i coraz trudniejsze w leczeniu. Obecność wymienionych obciążeń utrudnia skuteczne leczenie boreliozy. U części osób w ogóle nie jest ono możliwe, ze względu na zbyt rozregulowany system odporności spowodowany obecnością wielu toksyn i obciążeń, których organizm nie jest w stanie już kontrolować, a narządy wydalnicze ich wydalać. Niektórzy terapeuci/lekarze np. dr. Klinghardt zalecają także wyłączanie wszystkich urządzeń elektronicznych, z wykręcaniem na noc korków włącznie, a w szczególności rezygnację z urządzeń i systemów bezprzewodowych. Na pewno nie należy stale przebywać w pobliżu telefonu komórkowego, sieci wi-fi itp. W miarę możliwości zrezygnować ze stałego noszenia telefonu, w kierunku okazjonalnego korzystania i pozostawiania w oddali od ciała. Bezwzględnie należy wyłączać na noc telefon komórkowy i wszystkie urządzenia bezprzewodowe w domu oraz wtedy kiedy nie są potrzebne. Komorka nie może być budzikiem lub zegarkiem w sypialni, do czego jest przez wiele osób stale wykorzystywana. W ogóle nie powinny się w sypialni znajdować również laptopy z wifi, czy rutery i inne urządzenia bezprzewodowe i nadawcze. Organizm nie jest przystosowany do stałego poddawania wpływom takich urządzeń, które powodują chaos w komunikacji na poziomie komórkowym.

Możliwość usunięcia koinfekcji boreliozy i toksyn biorezonansem 

Metodą biorezonansową usuwamy w naszym gabinecie wszystkie koinfekcje (inne patogeny odkleszczowe i powiązane z boreliozą), bakterie, mykoplasmę w formie L, riketsje, wirusy HHV i pierwotniaki oraz metale ciężkie. Terapia usuwająca tego typu patogeny jest wysokoskuteczna i sięga praktycznie 100%, z gwarancją usunięcia tych patogenów z organizmu.  

Najtrudniejsze jest natomiast wyeliminowanie duru powrotnego oraz powiązanych z nim bakterii, które u części osób mają tendencje do nawrotów, głównie ze względu na łatwość ponownego zakażenia się, a także możliwość odbudowania się z bardzo licznych utajonych form przetrwalnikowych. Konkurencyjne 3-4 ośrodki/gabinety na terenie Polski, które oferują biorezonansową terapię boreliozy opartą na zbliżonej koncepcji nic na temat duru powrotnego nie wspominają, skupiając się tylko na ”prawdziwej” boreliozie sensu stricte (tzw chorobie z Lyme), nieraz także na boreliozie sensu latio. Niestety obecnie typowa borelioza sensu stricte lub sensu latio samodzielnie występuje rzadziej, częściej towarzyszą jej także bakterie powiązane z durem powrotnym. U wielu osób leczenie duru powrotnego trzeba powtarzać.

Trudne przypadki

Nawet w najcięższych postaciach boreliozy/neuroboreliozy zawsze można znacznie poprawić stan i samopoczucie pacjenta oraz wstrzymać rozwój chorób z autoagresji wywołanych boreliozą poprzez biorezonansową likwidację bakterii borrelia z organizmu oraz inne niezbędne terapie towarzyszące. Po zakończeniu terapii zwykle ustępują wszystkie lub prawie wszystkie dolegliwości wcześniej wywołane boreliozą. Nie regenerują się jedynie narządy i układy, które nie posiadają zdolności do regeneracji lub są nieodwracalnie zniszczone, jak np tarczyca, czy mielina, wtedy raczej chodzi o zatrzymanie ich dalszej degeneracji. 
Zdarzają się oczywiście tzw „trudne przypadki”, podobnie jak przy wszystkich procedurach medycyny akademickiej. Niekiedy liczba zabiegów musi zostać znacząco zwiększona lub terapia biorezonansowa na boreliozę powtórzona w rozszerzonym zakresie. Borrelie oprócz tego, że bardzo szybko po pojawieniu się zagrożenia lub niekorzystnego środowiska tworzą odporne formy L (czas rozpoczęcia tego procesu można liczyć w minutach), a następnie przekształcają się w przetrwalnikowe cysty z uśpionym prowirusem, chowają się także w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, gdzie nie docierają żadne konwencjonalne terapie, nie wykrywają ich testy, ani nie funkcjonują mechanizmy układu odporności. Z dodatkowymi trudnościami muszą się szczególnie liczyć osoby z deficytem odporności, z wrodzonym upośledzeniem odporności (genetyczne uwarunkowania), z nabytymi deficytami. Wywołanymi obecnością i kumulacją różnych toksyn, stałym poddawaniem organizmu wpływowi szkodliwego promieniowania, nosicielstwem wirusa HIV, cukrzycą, agresywnym zapaleniem wątroby typu C, chorobą nowotworową itp. U osób z deficytem odporności bakterie borrelia mogą się szybciej namnażać pomiędzy zabiegami, a osłabiony i zdezorientowany układ odporności nie jest w stanie ich kontrolować. Pewna współpraca ze strony układu odporności podczas terapii jest nieodzowna. Stan pacjenta ulega jednak wówczas dużej poprawie nawet w najtrudniejszych przypadkach, a nawroty zwykle mają łagodniejszy przebieg. U takiej osoby choroba musi być jednak stale kontrolowana.
Niektórzy pacjenci więc wracają, a wyjątkowo „trudni” muszą powtarzać terapię co jakiś czas, ale podobnie jest przy klasycznej antybiotykoterapii i ILADS, gdzie z kolei prawie wszyscy pacjenci wracają i powtarzają kurację lub stosują ją stale, bo całkowite wyleczenia antybiotykami są bardzo rzadkie.

Zioła, suplementy i dieta na boreliozę, odtruwanie organizmu, wysiłek fizyczny, ozonowanie krwi
Nasz gabinet nie prowadzi co prawda porad żywieniowych i nie sprzedaje suplementów oraz ziół, ale ze względu na złożoność boreliozy i znanych trudności w jej leczeniu, konieczne jest podejście wielowątkowe. Dobrze równolegle do terapii biorezonansowej, uderzyć w chorobę z dodatkowej strony, stosując dietę, zioła, suplementy oraz odtruwanie organizmu. U ciężej chorych jest to wręcz konieczne i jest to klucz do wyzdrowienia.

Należy wprowadzić dietę poprawiającą odporność i taką aby nie zatruwać dalej organizmu toksynami (chemiczne dodatki i ulepszacze, pestycydy, herbicydy, nawozy sztuczne itp) i go nie zakwaszać oraz dodatkowo nie alergizować. Należy szczególnie unikać alergenów żywnościowych oraz emitowanych przez wypełniacze tapicerskie, dywany, wykładziny, powłoki i okleiny winylowe itp. Jest to istotne aby nie immunizować dodatkowo organizmu, który wytwarza przeciwciała skierowane przeciw alergenom, co nie jest bez znaczenia w boreliozie z autoagresją, gdzie i tak system immunologiczny jest rozregulowany. Należy wówczas unikać dalszego jego pobudzania.  Podstawami tych diet jest całkowita rezygnacja z produktów mlecznych (kazeina, laktoza), mącznych (pszenicy, glutenu), należy ją stosować nawet jeśli nie jesteśmy na nie uczuleni.

Osobnym tematem są zioła na boreliozę i protokoły składające się z kilku ziół. U części ciężej chorych, z tendencjami do nawrotów, stosowanie takiego protokołu po zakończeniu terapii jest to wręcz konieczność, aby uniemożliwić nawrót boreliozy.

Ciekawsze i obiecujące, wybrane przez nasz gabinet zioła, suplementy, zalecenia diety, odtruwanie organizmu przy boreliozie oraz dolegliwościach reumatoidalnych znajdziesz w zakładce (kliknij poniższy link)

http://www.biorezonans-warszawa.pl/dieta-na-borelioze-ziola-suplementy/

Ćwiczenia fizyczne:

Po doprowadzeniu terapiami do lepszego stanu fizycznego dobrze jest podjąć ćwiczenia i aktywność fizyczną (ale umiarkowaną), które mają pozytywny wpływ przy terapii boreliozy i zmniejszają ryzyko nawrotów. Nie należy jednak tego zbyt wcześnie i na siłę wprowadzać kiedy stan pacjenta jest jeszcze nadal zły.

Ozonowanie krwi (borelioza ozonowanie opinie)

Jeśli chodzi o ozonowanie krwi to działa ono głównie na krętki borrelia obecne we krwi i w tkankach, do których ozonowana krew efektywnie dociera. Ozonowanie przynosi często szybką poprawę samopoczucia, nie działa natomiast na bakterie obecne w układzie nerwowym (przyczyna neuroboreliozy), gdzie ozon nie ma dostępu. Terapia polegająca na ozonowaniu praktycznie nie działa także na bakterie ukryte w tkankach głębokich oraz w postaci przetrwalnikowych cyst. Chorzy poddani wcześniej ozonowaniu krwi na boreliozę (a obecnie pacjenci naszego gabinetu) zwykle odczuwali poprawę swojego stanu lub częściową poprawę, często jednak ten efekt był krótkotrwały. Niektóre osoby, które trafiły do naszej firmy, wcześniej przyjęły nawet kilkadziesiąt ozonowań w formie autohemotransfuzji, a czasem więcej.


Medyczne potwierdzenie skuteczności terapii

Nie jest zalecane aby zaraz po zakończonej terapii eliminacji biorezonansem dokonywać badań medycznych w kierunku boreliozy, gdyż przeciwciała będą jeszcze obecne przez wiele tygodni, przy spadającym ich mianie. Biorezonans nie eliminuje przeciwciał i markerów, a jedynie same bakterie. Biorezonans nie jest do końca tożsamy z metodami medycznymi, w trakcie zabiegów dochodzi do biofizycznej eliminacji bakterii, a nie likwidacji przeciwciał, których miano musi następnie samoczynnie spaść. Należy więc odczekać przed wykonywaniem testów medycznych, na obecność czynnej boreliozy. Skuteczność terapii w krótkim czasie po biorezonansie można natomiast potwierdzić badaniem PCR (nie jest ono niestety 100% miarodajne), sprawdzając czy borrelii nie ma w próbce krwi.

 
Farmakologiczne schematy lecznicze boreliozy
Schematy farmakologicznego leczenia boreliozy w Polsce, szczególnie te refundowane, są ubogie – zwykle tylko doksycyklina. Praktycznie więc zawsze dochodzi do powstania przewlekłej boreliozy, która potem stale dokucza pacjentom. Antybiotyk jest także podawany zbyt późno, kiedy największe szanse na całkowite wyeliminowanie bakterii borrelia są zaraz po zakażeniu, liczą się godziny.

Znane są także przypadki podawania antybiotyków przez wiele miesięcy, niektóre schematy np. nierefundowany ILADS przewidują nawet 2-3 lata i dłużej, w wyniku czego może dojść do istotnych spustoszeń organizmu pacjenta (grzybice, dysfunkcja nerek lub wątroby, upośledzenie układu odporności) i bez gwarancji wyleczenia. Ma znaczenie także aspekt ceny. Miesięczny koszt pełnej terapii ILADS z lekami osłonowymi to 1200zł – 2000zł  (terapia trwa zwykle kilka lat o ile ktoś wytrzymuje), ale praktycznie z przerwami trzeba ją stale stosować.

 
Ryzyko powtórnego zakażenia
Należy mieć także na uwadze ryzyko powtórnego zakażenia boreliozą, które jest wysokie ze względu na bardzo powszechne jej występowanie. Wektorami są przecież komary i kleszcze, a liczba osób zakażonych jest bardzo duża. U osób szczególnie narażonych może dojść szybko dojść do powtórnego zakażenie boreliozą. Dla osób wyjątkowo nieodpornych na zakażenie boreliozą zagrożeniem są zwykłe ukąszenia komarów lub nawet jednorazowe przez kleszcza, przebywanie/praca w dużych skupiskach ludzkich.

Kilkadziesiąt procent ludzi jest nosicielami bakterii borrelia, nie wszyscy z nich chorują na objawową boreliozę lub nie mają jej objawów, ale niektóre bakterie borrelia mogą się przenosić kropelkowo pomiędzy ludźmi, a nie tylko poprzez ukąszenia i krew. Nawroty są najczęstsze w okresie późna wiosna-lato.

 
Koniecznie przeczytaj zakładkę Borelioza – cicha epidemia http://www.biorezonans-warszawa.pl/epidemia_boreliozy/

Borelioza a stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona http://www.biorezonans-warszawa.pl/borelioza-a-stwardnienie-rozsiane/

Na czym polega różnica pomiędzy BICOM a innymi urządzeniami i technikami biorezonansowymi http://www.biorezonans-warszawa.pl/bicom/
    
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody

© 2011 BRM Med. Sp. z o.o.
 
 

leczenie boreliozy Warszawa,
leczenie boreliozy w Warszawie,
borelioza leczenie naturalne,
borelioza leczenie Warszawa,
borelioza leczenie w Warszawie,
borelioza leczenie,
leczenie boreliozy,

borelioza ozonowanie krwi opinie

tumblr hit counter

SPECJALIZUJEMY SIĘ W DIAGNOSTYCE I USUWANIU: PASOŻYTÓW, LEKOOPORNEJ BORELIOZY ORAZ INNYCH BAKTERII, WIRUSÓW, CANDIDY