BIOREZONANS WARSZAWA – BADANIE NA PASOŻYTY – BORELIOZA LECZENIE

MEDYCYNA NATURALNA, TESTY OBCIĄŻEŃ, PASOŻYTY U DZIECI OBJAWY, GRZYBICE I CANDIDA, BORELIOZA OBJAWY I LECZENIE

Leczenie boreliozy – borelioza leczenie naturalne

BICOM  Biorezonans  Warszawa
metoda dr.Volla  Medycyna niekonwencjonalna

 

 
Borelioza – leczenie naturalne lekoopornej boreliozy, neuroboreliozy
Borelioza, neuroborelioza leczenie niekonwencjonalne w Warszawie
Alternatywne leczenie przewlekłej boreliozy, neuroboreliozy Warszawa
Biorezonansowa terapia boreliozy – niestandardowe leczenie boreliozy biorezonansem
.
Biorezonans BICOM oferowany w naszym gabinecie oprócz precyzyjnego zdiagnozowania obecności boreliozy, umożliwia także wyeliminowanie bakterii borrelia z organizmu poprzez serię zabiegów biorezonansowych, bez użycia leków. Gabinet prowadzi niekonwencjonalną, biorezonansową terapię boreliozy jako jeden z nielicznych w Polsce oraz pierwszy w Warszawie i posiada doświadczenie w zakresie boreliozy, którą biorezonansowo zajmuje się od kilku lat (terapia odwróconymi drganiami oraz rozbijanie cyst).  Decydując sie na terapię należy być przygotowanym minimum na 10-12 wizyt w ciągu 4-6 tygodni, a w praktyce nieraz i na więcej. Przy niektórych opornych typach bakterii borrelia liczba koniecznych zabiegów musi zostać zwiększona, czego z góry nie można przewidzieć, a dopiero podczas testu sprawdzającego. Podobnie przy stwardnieniu rozsianym liczba zabiegów na boreliozę musi być zwykle znacząco większa. Wszystko zależy od głębokości i stopnia rozsiania choroby, liczby i umiejscowienia przetrwalnikowych cyst oraz szybkości ich otwierania się. U osób z przewlekłą boreliozą/neuroboreliozą, nieskutecznie leczoną obecnie lub w przeszłości, np długotrwałą antybiotykoterapią lub ILADS, często z definicji jest wymagana zwiększona liczba koniecznych zabiegów biorezonansowych, a nieraz muszą być one też dłuższe. Nie da się przeprowadzić skutecznej terapii w przeciągu 3-5 wizyt tak jak to promują niektóre ośrodki, efekt takich terapii zwykle będzie nietrwały, mimo początkowej poprawy stanu. Taka terapia może skutecznie zadziałać tylko na osobę, która bardzo niedawno zaraziła się boreliozą, a jej choroba nie jest rozsiana.
.
Dla wzmocnienia skuteczności terapii przed jej rozpoczęciem należy rozpocząć przyjmowanie odpowiednich suplementów diety. Ich przyjmowanie korzystnie wpływa skracając czas trwania terapii. Należy się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie, na podstawie informacji uzyskanych od bioterapeuty w trakcie wizyty ustalającej harmonogram terapii. 
.
Zabiegi trwają 3h-3,5h. Każdy z nich składa się z kilku specjalnych biorezonansowych programów terapeutycznych. W ich w trakcie do pacjenta są podawane elektromagnetyczne drgania o częstotliwościach, na które są podatne bakterie borrelia, nawet te ukryte w układzie nerwowym, w tkankach, do których nie docierają antybiotyki. Dodatkowo są rozbijane cysty. Terapia jest więc w stanie usunąć aktywne bakterie „krętki” także z układu nerwowego, do którego słabo docierają antybiotyki, w tym szczepy borrelia uodpornione na  wszystkie antybiotyki, jak np. borrelie duru powrotnego . Terapia BICOM działa tylko na bakterie borrelia, do których została indywidualnie dostrojona i musi trwać odpowiednio długo aby wszystkie cysty w trakcie jej trwania mogły się otworzyć i uwolnić aktywne bakterie. Unieszkodliwione krętki są sukcesywnie usuwane z organizmu w ten sam sposób jak ma to naturalnie miejsce w przypadku innych toksyn i martwych patogenów zwalczonych przez system odporności lub antybiotyki.
.
Terapia biorezonansowa to alternatywna i dość skuteczna terapia lekoopornej i przewlekłej boreliozy, w sytuacji kiedy medycyna konwencjonalna jest bezsilna, a choroba jest nieskutecznie leczona antybiotykami (nie dają one oczekiwanej poprawy stanu pacjenta lub jego samopoczucia), albo pacjent nie może zażywać antybiotyków (alergia, grzybice, zniszczone nerki, osłabiony układ odporności lub wątroba etc), czy też ich skutki uboczne są zbyt dotkliwe. Niektórzy stosują biorezonans równolegle z antybiotykoterapią lub homeopatią. Efekt udanej terapii jest podobny jak skutecznej antybiotykoterapii na boreliozę (rozumianej jako antybiotyk skutecznie działający na wszystkie szczepy borrelia obecne w organizmie chorego), ale efekt jest osiągany zwykle znacznie szybciej i bez obciążania organizmu toksycznymi lekami. Z tego względu subiektywnie pacjenci po biorezonansie czują się zdecydowanie lepiej niż po terapii lekowej, która osłabia organizm. Biorezonans stanowi też wybór dla osób, które z definicji wybierają naturalne metody leczenia i odrzucają antybiotyki.

Nawet w najcięższych postaciach boreliozy/neuroboreliozy zawsze można znacznie poprawić stan i samopoczucie pacjenta oraz wstrzymać rozwój chorób z autoagresji wywołanych boreliozą poprzez biorezonansową likwidację bakterii borrelia z organizmu. Po zakończeniu terapii zwykle ustępują wszystkie lub prawie wszystkie dolegliwości wcześniej wywołane boreliozą. Nie regenerują się jedynie narządy i układy, które nie posiadają zdolności do regeneracji lub są nieodwracalnie zniszczone, jak np tarczyca, czy mielina, wtedy raczej chodzi o zatrzymanie ich dalszej degeneracji. 
.
Ostatnie 3 zabiegi rozpoczyna się od wykonania testu na obecność bakterii borrelia i wynik powinien każdorazowo być negatywny. Wówczas terapię można uznać za zakończoną. Przy stwardnieniu rozsianym przynajmniej 5 testów pod rząd powinno wypaść negatywnie.
 
Zdarzają się oczywiście tzw „trudne przypadki”, podobnie jak przy wszystkich procedurach medycyny akademickiej i niekiedy liczba zabiegów musi zostać znacząco zwiększona lub terapia biorezonansowa na boreliozę powtórzona w rozszerzonym zakresie. Z trudnościami muszą się szczególnie liczyć osoby z deficytem odporności, z wrodzonym upośledzeniem odporności (genetyczne uwarunkowania), z nabytymi deficytami jak nosicielstwo wirusa HIV, cukrzyca, agresywne zapalenie wątroby typu C, choroba nowotworowa itp. U osób z deficytem odporności bakterie borrelia mogą się szybciej namnażać pomiędzy zabiegami, a osłabiony układ odporności nie jest w stanie ich kontrolować. Pewna współpraca ze strony układu odporności podczas terapii jest nieodzowna, a u osób z bardzo upośledzonym układem odporności lub niesprawnym może nie dojść do całkowitego wyeliminowania borrelii, ze względu na fakt ich szybszego namnażania się niż szybkość niszczenia prowadzoną terapią. Niektórzy pacjenci więc wracają, a wyjątkowo „trudni” muszą powtarzać terapię co jakiś czas, ale podobnie jest przy klasycznej antybiotykoterapii i ILADS, gdzie z kolei prawie wszyscy pacjenci wracają i powtarzają kurację lub stosują ją stale, bo całkowite wyleczenia antybiotykami są bardzo rzadkie.
Główna różnica przy terapii biorezonansowej polega na tym, że nie powoduje ona żadnych skutków ubocznych tak jak długotrwałe antybiotykoterapie i w dość szybkim czasie (często już po kilku wizytach) następuje widoczna lub wyraźna poprawa stanu nawet ciężko chorego pacjenta, czego nie doświadcza się w takim stopniu przy terapii antybiotykami. Na część chorych leki w ogóle nie działają, łącznie z ILADS lub działają słabo. Dotyczy to szczególnie osób, u których wykryto jednocześnie kilka różnych szczepów bakterii borrelia (szczególnie duru powrotnego i powiązanych z nim), co może świadczyć, iż nie posiadają one naturalnej odporności na zakażenie borreliami tego szczepu i może być konieczne znaczne zwiększenie liczby zabiegów, ale stanowi też wysoki czynnik ryzyka powtórnego zakażenia się lub nawrotów choroby. Niestety na dur powrotny antybiotyki także zwykle nie działają. 

U trudnych pacjentów żadne antybiotykoterapie, zappery, drogie zioła z Ameryki Południowej lub suplementy, ani ozonoterapia (która działa tylko na krętki obecne we krwi, ale nie działa na bakterie w układzie nerwowym – przyczyna neuroboreliozy, ani na cysty),  zwykle nie są w stanie usunąć przyczyny boreliozy, a czasem nawet jej objawów, wówczas biorezonans jest ostatnią szansą.
 

Warto rozpocząć terapię od usuwania koinfekcji

Metodą biorezonansową usuwamy w naszym gabinecie wszystkie koinfekcje (inne patogeny odkleszczowe), w tym bartonellozę, babeszjozę, erlichiozę, chlamydiozę, jersiniozę, tularemię czy riketsję, a także toksoplazmozę, która często występuje łącznie z boreliozą. Terapia usuwająca tego typu patogeny jest wysokoskuteczna i sięga praktycznie 100%, z gwarancją usunięcia tych patogenów z organizmu. W przypadku występowania boreliozy wraz z koinfekcjami dobrze jest rozpocząć terapię od likwidacji koinfekcji, aby odciążyć układ odporności, a dopiero w następnej kolejności podjąć terapię boreliozy. U części pacjentów bez wcześniejszego wyleczenia koinfekcji nie jest możliwe całkowie wyleczenie boreliozy, ze względu na zbyt duże obciążenie systemu odporności. Podobnie jest w przypadku równoległego występowania przy boreliozie wielu różnych zakażeń bakteryjnych (najcięższymi infekcjami bakteryjnymi jak pneumokoki, morganella morganii, gronkowiec złocisty, klebsiella pneumoniae, haemophilus influenzae serotyp B, gruźlica itp) oraz pasożytniczych. Często bardzo dużą poprawę stanu pacjenta uzyskuje się najpierw usuwając toksoplazmozę, której niektóre objawy są mylnie przypisywane boreliozie.

Najtrudniejsze jest natomiast wyeliminowanie duru powrotnego oraz powiązanych z nim bakterii, które u części osób mają tendencje do nawrotów, głównie ze względu na łatwość ponownego zakażenia się, a także możliwość odbudowania się z bardzo licznych utajonych form przetrwalnikowych. Konkurencyjne 3-4 ośrodki/gabinety na terenie Polski, które oferują biorezonansową terapię boreliozy opartą na zbliżonej koncepcji nic na temat duru powrotnego nie wspominają, skupiając się tylko na ”prawdziwej” boreliozie sensu stricte (tzw chorobie z Lyme), nieraz także na boreliozie sensu latio. Niestety obecnie typowa borelioza sensu stricte lub sensu latio samodzielnie występuje rzadziej, częściej towarzyszą jej także bakterie powiązane z durem powrotnym. U wielu osób leczenie duru powrotnego trzeba powtarzać.

Dieta, zioła i suplementy na boreliozę, ozonowanie krwi
Nasz gabinet nie prowadzi co prawda porad żywieniowych i nie sprzedaje suplementów oraz ziół, ale ze względu na złożoność boreliozy i znanych trudności w jej leczeniu, dobrze równolegle obok terapii, czy to medycznej, czy też niekonwencjonalnej-biorezonansowej, uderzyć w chorobę z dodatkowej strony. Wprowadzając dietę poprawiającą odporność i taką aby nie zatruwać dalej organizmu toksynami oraz go dodatkowo nie alergizować, potęgując dolegliwości np. stawowe. Dolegliwości wywołane boreliozą mogą być podobne do tych wywołanych alergią i nakładać się na siebie. Diety przy boreliozie i reumatyzmie są dostępne w internecie, ale nie należy ich mylić z dietą zalecaną przy długotrwałych antybiotykoterapiach, bo to trochę co innego, szczególnie kiedy chce się stosować terapię naturalną – biorezonansem. Przy tego typu dietach ważna jest też właściwa suplementacja, aby uzupełnić niedobory pierwiastków i niektórych witamin, w tym tych wywołanych dietą. Podstawami tych diet jest rezygnacja z produktów mlecznych, pszenicy, mięsa-przynajmniej czerwonego, soli. Fakultatywnie można także stosować zioła rekomendowane przy boreliozie i dolegliwościach stawowo-reumatycznych. 

Ciekawsze, zebrane i wybrane przez nasz gabinet zalecenia diety, suplementacji przy boreliozie oraz dolegliwościach reumatoidalnych znajdziesz w zakładce (kliknij poniższy link)
http://www.biorezonans-warszawa.pl/dieta-na-borelioze-ziola-suplementy/

Jeśli chodzi o ozonowanie krwi to działa ono głównie na krętki borrelia obecne we krwi i w tkankach, do których ozonowana krew efektywnie dociera. Ozonowanie nie działa natomiast na bakterie obecne w układzie nerwowym (przyczyna neuroboreliozy), gdzie ozon nie ma dostępu. Terapia polegająca na ozonowaniu praktycznie nie działa także na bakterie ukryte w tkankach głębokich oraz w postaci przetrwalnikowych cyst. Chorzy poddani wcześniej ozonowaniu krwi na boreliozę (a obecnie pacjenci naszego gabinetu) zwykle odczuwali poprawę swojego stanu lub częściową poprawę, często jednak ten efekt był krótkotrwały.


Medyczne potwierdzenie skuteczności terapii

Nie jest zalecane aby zaraz po zakończonej terapii eliminacji biorezonansem dokonywać badań medycznych w kierunku boreliozy, gdyż przeciwciała będą jeszcze obecne przez wiele tygodni, przy spadającym ich mianie. Biorezonans nie eliminuje przeciwciał i markerów, a jedynie same bakterie. Biorezonans nie jest do końca tożsamy z metodami medycznymi, w trakcie zabiegów dochodzi do biofizycznej eliminacji bakterii, a nie likwidacji przeciwciał, których miano musi następnie samoczynnie spaść. Należy więc odczekać przed wykonywaniem testów medycznych, na obecność czynnej boreliozy. Skuteczność terapii w krótkim czasie po biorezonansie można natomiast potwierdzić badaniem PCR (nie jest ono niestety 100% miarodajne), sprawdzając czy borrelii nie ma w próbce krwi.

 
Farmakologiczne schematy lecznicze boreliozy
Schematy farmakologicznego leczenia boreliozy w Polsce, szczególnie te refundowane, są ubogie – zwykle tylko doksycyklina. Praktycznie więc zawsze dochodzi do powstania przewlekłej boreliozy, która potem stale dokucza pacjentom. Antybiotyk jest także podawany zbyt późno, kiedy największe szanse na całkowite wyeliminowanie bakterii borrelia są zaraz po zakażeniu, liczą się godziny.

Znane są także przypadki podawania antybiotyków przez wiele miesięcy, niektóre schematy np. nierefundowany ILADS przewidują nawet 2-3 lata i dłużej, w wyniku czego może dojść do istotnych spustoszeń organizmu pacjenta (grzybice, dysfunkcja nerek lub wątroby, upośledzenie układu odporności) i bez gwarancji wyleczenia. Ma znaczenie także aspekt ceny. Miesięczny koszt pełnej terapii ILADS z lekami osłonowymi to 1400zł – 2000zł  (terapia trwa zwykle kilka lat o ile ktoś wytrzymuje), ale praktycznie z przerwami trzeba ją stale stosować, a więc jest też znacznie droższa od biorezonansu, nawet wykonywanego parokrotnie.

 
Ryzyko powtórnego zakażenia
Należy mieć także na uwadze ryzyko powtórnego zakażenia boreliozą, które jest wysokie ze względu na bardzo powszechne jej występowanie (kleszcze, komary, duża liczba osób zakażonych etc). U osób szczególnie narażonych może dojść szybko dojść do powtórnego zakażenie boreliozą. Dla osób wyjątkowo nieodpornych na zakażenie boreliozą zagrożeniem są częste ukąszenia komarów lub nawet jednorazowe przez kleszcza, przebywanie/praca w dużych skupiskach ludzkich.

Kilkadziesiąt procent ludzi jest nosicielami bakterii borrelia, nie wszyscy z nich chorują na boreliozę lub nie mają jej objawów, ale niektóre bakterie borrelia mogą się przenosić kropelkowo pomiędzy ludźmi, a nie tylko poprzez ukąszenia i krew. Nawroty są najczęstsze w okresie późna wiosna-lato.

 
Koniecznie przeczytaj zakładkę (po lewej) o zespole poboreliozowym

 
Przeczytaj na czym polega różnica pomiędzy BICOM a innymi urządzeniami i technikami biorezonansowymi www.biorezonans-warszawa.pl/BICOM
    
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody

© 2011 BRM Med. Sp. z o.o.
 
 

leczenie boreliozy Warszawa,
leczenie boreliozy w Warszawie,
borelioza leczenie naturalne,
borelioza leczenie Warszawa,
borelioza leczenie w Warszawie,
borelioza leczenie,
leczenie boreliozy,

borelioza ozonowanie opinie

tumblr hit counter

SPECJALIZUJEMY SIĘ W DIAGNOSTYCE I USUWANIU: PASOŻYTÓW, LEKOOPORNEJ BORELIOZY ORAZ INNYCH BAKTERII, WIRUSÓW, CANDIDY