← POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

BICOM  Biorezonans  Warszawa
NR 1 w biorezonansie – Medycyna niekonwencjonalna
Kilkanaście lat doświadczenia ma znaczenie

 

Zespół jelita drażliwego (IBS) – objawy, przyczyny i leczenie

Według oficjalnej medycyny zespół jelita drażliwego (z ang. Irritable Bowel Syndrome – IBS) jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym. Polega ona na nawracających zaburzeniach pracy jelit i ich nadreaktywności, niezwiązanych ze zmianami organicznymi lub biochemicznymi w organizmie. Często oprócz IBS jest diagnozowane SIBO, albo podawane jako przyczyna IBS.

Szacuje się, że na zespół jelita drażliwego (IBS, ang. irritable bowel syndrome) jest jednym z najczęstszych zaburzeń czynnościowych jelit.

Częstość występowania różni się między kontynentami i państwami i wynosi od 1 do 25 proc.

Większość przypadków rozpoznaje się u osób do 50. roku życia. Zespół jelita drażliwego ponad dwukrotnie częściej stwierdzany jest u kobiet.

 

Zespół jelita drażliwego objawy:

silny, skurczowy ból brzucha lub kolki, najczęściej w lewym podbrzuszu lub z prawej strony pod żebrem,

zmiana częstości wypróżnień,

zmiana konsystencji (wyglądu) stolca,

wzdęcia i gazy.

 

Postacie IBS wg oficjalnej doktryny

Ze względu na rodzaj dominujących objawów oficjalna medycyna głównego nurtu wyróżnia cztery postacie zespołu jelita drażliwego:

zespół jelita drażliwego z dominującą biegunką,

zespół jelita drażliwego z dominującym zaparciem,

zespół jelita drażliwego ze zmiennym rytmem wypróżnień – gdy częstość biegunek i zaparć jest zbliżona,

postać nieklasyfikowana zespołu jelita drażliwego – nie można zaklasyfikować do żadnego z powyższych trzech typów.

W przebiegu zespołu jelita drażliwego bóle i biegunka rzadziej występują w nocy.

Mogą pojawiać się również inne objawy:

wymioty,

wzdęcia,

odbijanie,

wczesne uczucie pełności po posiłku,

pieczenie w nadbrzuszu,

uczucie zalegania pokarmu w żołądku,

obecność śluzu w stolcu,

ból głowy, ból pleców

uczucie zmęczenia i niepokoju, dyskomfort psychiczny,

senność,

nocne oddawanie moczu, częstomocz, parcie na mocz,

u kobiet również zaburzenia miesiączkowania, ból odczuwany w trakcie stosunku seksualnego.

Oficjalnie diagnozowane przyczyny zespołu jelita drażliwego

Za przyczynę zespołu jelita drażliwego oficjalna medycyna próbuje upatrywać zaburzenia regulacji osi mózg-jelito. Oś mózg-jelito oznacza dwukierunkowe przekazywanie informacji między ośrodkowym układem nerwowym a jelitem. Prawdziwe przyczyny zespołu jelita drażliwego nie są jednak wystarczająco wyjaśnione i nie został wskazany decydujący czynnik wyzwalający objawy. Z tego powodu leczenie IBS jest zwykle prowadzone „po omacku”, skupiając się na maskowaniu objawów. Jest to więc leczenie wyłącznie objawowe, polegające na stałym przyjmowaniu leków, czasem dodatkowo diecie i zwykle nie jest wystarczająco skuteczne.

Dodatkowo oficjalny nurt wyróżnia dodatkowo grupę czynników mogących odpowiadać za stan chorobowy:

uwarunkowania genetyczne ,

ilościowe i jakościowe zaburzenia mikrobioty jelitowej (dysbioza), zwiększająca ryzyko  pojawienia się zespołu rozrostu bakteryjnego (SIBO, ang. small intestinal bacterial overgrowth), czyli zespołu objawów klinicznych związanego z obecnością zwiększonej liczby bakterii w jelicie cienkim,

aktywacja układu odpornościowego błony śluzowej jelita i zmiany w przepuszczalności jelitowej, wynikająca m.in. z dysbiozy, czynników dietetycznych, stresu;

przebycie infekcji żołądkowo-jelitowych, wywoływanych przez bakterie, pierwotniaki, pasożyty i wirusy – tzw. poinfekcyjny zespół jelita drażliwego,

przewlekły lub przemijający stan zapalny – pozapalny zespół jelita drażliwego (post-inflammatory irritable bowel syndrome);

nadwrażliwość trzewna i zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego,

czynniki psychologiczne – stres, trauma, zaburzenia psychiczne,

czynniki dietetyczne – zwłaszcza łatwo fermentujące węglowodany w diecie.

 

Jakie są rzeczywiste przyczyny zespołu jelita drażliwego IBS?

Medycyna akademicka nie diagnozuje rzeczywistych przyczyn stanu, dla którego wdrożyła termin IBS, słowo klucz, które ma wystarczyć aby zamknąć temat i usprawiedliwiać stosowanie leczenia objawowego, zmniejszającego po prostu objawy lub je maskującego. Niektórzy lekarze dodatkowo ordynują zmianę diety. Nieraz początkowo następuje poprawa stanu, która jednak szybko ustępuje po zakończeniu przyjmowania leków lub stosowania diety. Jest tak dlatego, że prawdziwe przyczyny IBS nie są diagnozowane. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że istnieje oficjalna doktryna, którą stosują lekarze i nie chcą słyszeć o innych możliwościach, jak istnienie pasożytów, grzybic jelit oraz infekcji bakteryjnych. Zwykle są one nadal obecne, mimo zastosowania antybiotyków lub innych leków bakteriostatycznych, przeciwgrzybiczych i mimo negatywnych wyników badań. Z drugiej strony lekarze nie posiadają narzędzi aby skutecznie diagnozować rzeczywiste przyczyny zespołu jelita drażliwego, nawet jakby wierzyli w obecność tych pasożytów. W takiej rzeczywistości bardzo pomocny jest biorezonas, który może wykryć zakażenia pominięte przez laboratorium. Mimo, że nadal w większości krajów jest uważany za paramedycynę jest bardzo czułym narzędziem do diagnozowania patogenów, których nie mogą wykryć testy medyczne. Trudno też przywrócić prawidłową florę jelitową w obecności pasożytów i grzybic, dlatego nadużywa się terminu SIBO.

Praktycznie u każdej osoby chorej na IBS występują liczne pasożyty przewodu pokarmowego oraz kandydoza jelit, które odpowiadają za wzdęcia, gazy, „przelewanie się” oraz kolki brzucha po lewej stronie lub pod prawym łukiem żebrowym.  Nie mówimy tutaj o jednym lub kilku rodzajów patogenów, ale zwykle jest ich kilkanaście lub nawet więcej. Badania medyczne nie są w stanie ich wykryć gdyż są zbyt niedokładne i dają błędnie negatywne wyniki. Badanie kału jest nieskuteczne w 99%, nawet jeśli już coś zostanie w jego trakcie wykryte, co jest rzadkie, to co najwyżej 1-2 pasożyty, kiedy w rzeczywistości jest ich zawsze dużo więcej. Szukanie pasożytów w kale to jak „strzelanie kulą w płot”, bada się tylko wybrany kawałek przyniesionej próbki, która jest tylko promilem rzeczywistej zawartości jelit. Dodatkowo jest pytanie jak dokładnie się ją potem bada?

Finalnie powyższe jest przyczyną dlaczego prawie nigdy nie jest nic znajdowane w trakcie badań laboratoryjnych na pasożyty, kiedy w rzeczywistości praktycznie każdy człowiek jest zakażony pasożytami. Jest to oficjalne stanowisku światowej organizacji zdrowia, a nie jedynie wiedza z portalów z niepewnymi/nienaukowymi informacjami. Ciało ludzkie może być zasiedlane nawet przez 100 do 300 różnych pasożytów – w potocznym znaczeniu czyli robaków i pierwotniaków.

Podobnie badania krwi nie znajdują przeciwciał pasożytów, które mimo to są obecne. Badanie krwi z wynikiem negatywnym jedynie stwierdza, że nie znaleziono przeciwciał. Nie oznacza to, że ich nie ma tylko, że ich nie znaleziono w badanej próbce, dodatkowo brak przeciwciał nie oznacza że nie ma pasożyta lub bakterii. Nie wszystkie inwazje pasożytów, czy bakterii powodują odpowiedź immunologiczną i często nie ma przeciwciał, mimo istnienia zakażenia lub jest ich zbyt mało, aby je można było wykryć lub po prostu nie było ich w badanej próbce.

Aby powstały przeciwciała układ odporności musi mieć kontakt z pasożytem, wirusem, bakterią i być wystarczająco sprawny. Pasożyty mają jednak zdolność maskowania się przed układem odporności i przeciwciała nie są wytwarzane, podobnie jak bakterie, pierwotniaki czy wirusy wewnątrzkomórkowe, które często nie są widoczne dla układu odporności.  Należy także zauważyć, że układ odporności człowieka w obecnej toksycznej „cywilizacji” – chemia w żywności, promieniowanie z technologii nadawczo-odbiorczych 2G, 3G, 4G, 5G i radary nie jest tak sprawny jak być powinien, często jest upośledzony i nie jest w stanie chronić organizmu nawet w przypadku kontaktu z patogenem lub utracił już taką zdolność. Życie ludzkie się wydłuża to fakt, ale dzieje się tak dzięki lekom i zabiegom ratującym życie. Nie zawsze jednak idzie to w parze z komfortem tego wydłużonego życia.

Dobrze także mieć świadomość, że na większość istniejących pasożytów, które mogą zasiedlać ciało człowieka nie są też dostępne w kraju badania, nawet jakby zainteresowany człowiek poszedł do laboratorium, chciał zapłacić, okaże się, że tylko na niektóre pasożyty można się zbadać i to z względnie niską miarodajnością, o której była już mowa. Nawet wizyta w szpitalu od chorób egzotycznych nie gwarantuje możliwości badania na wszystkie pasożyty. Mimo, że świat stał się „mały”, ludzie podróżują po całym świecie, podobnie owady przenoszące choroby, jak i pasożyty w zakażonej żywności się przemieszczają i są obecne w rejonach gdzie wcześniej ich nie było, co dodatkowo ułatwia ocieplenie klimatu. Praktycznie można przyjąć, że każda choroba i pasożyt może być obecny w Europie, niektóre po prostu są rzadsze, ale nie są nieobecne. Szkoda, że medycyna głównego nurtu tego nie zauważa. Dodatkowo intensywne rolnictwo przyczynia się do masowego zakażenia surowej żywności pasożytami. Do podlewania upraw, często używa się wody stojącej z otwartych zbiorników, w tym stawów, jezior, rowów, do których spuszczano wcześniej szamba i nieczystości oraz ze zbiorników deszczówki, w której naturalnie żyją ślimaki przenoszące pasożyty, które wywołują bóle i kolki brzucha oraz niektóre nowotwory. Woda używana do podlewania warzyw i zieleniny jest głównym nośnikiem pasożytów (pierwotniaki i przywry), które wywołują wzdęcia, gazy biegunki i bóle brzucha.

Odrębnym tematem jest zakażenie układu pokarmowego grzybicami wewnętrznymi, głównie kandydozą, które są wywołane stosowaniem antybiotyków, dietą bogatą w cukry, a także trzeba wiedzieć, że inwazje pasożytów i niektórych bakterii przyciągają grzybicę. Osoba zakażona pierwotniakami przewodu pokarmowego zawsze też jest zakażona grzybicą. Podobne sprzężenie dotyczy niektórych zakażeń bakteriami, które prawie zawsze współistnieją z grzybicami i je przyciągają. Infekcje bakteryjne jelit są ostatnim ogniwem, które należy zbadać w przypadku biegunek, zapalenia i bólu jelit przy zespole jelita drażliwego. Istnieją oczywiście testy medyczne z krwi wykrywające takie infekcje, ale jak wszystkie techniki medyczne nie są w 100% pewne i negatywny wynik na jersinię, clostridium, listerę, salmonellę, heliocobakter nie oznacza, że na pewno nie występuje takie zakażenie.

Ostatnią kwestią istotną przy IBS jest diagnostyka alergii na gluten, pszenicę, kazeinę oraz laktozę (główne alergeny) oraz czynnika choroby autoimmunologicznej, które mogą powodować lub nasilać objawy.

Wszystkie opisane zakażenia, w tym głównie pasożytnicze, ale i niektóre chorobotwórcze bakterie jelit pozostają trudne w diagnostyce laboratoryjnej. Dlatego specjalnie dla naszej firmy został opracowany specjalistyczny Test BICOM przy IBS „zespole jelita drażliwego”, który pozwala zdiagnozować te wszystkie możliwe przyczyny IBS podczas jednej wizyty, których najczęściej nie jest w stanie wykryć oficjalna medycyna.

Test BICOM przy IBS pozwoli następnie wdrożyć w naszej Przychodni terapie usuwające przyczyny, gazów, wzdęć, kolek brzucha, biegunek i innych objawów zespołu jelita drażliwego, z którymi nie może sobie poradzić oficjalna medycyna. Dodatkowo będzie możliwe wdrożenie diety eliminacyjnej na główne alergeny co na pewno poprawi stan chorego. Trzeba liczyć się także równolegle z koniecznością wdrożenia drastycznych zmian w sposobie żywienia, aby radyklanie zmniejszyć ryzyko ponownego zakażenia patogenami wywołującymi IBS. Słowo „zmniejszyć” jest właściwe, gdyż nie można w 100% wyeliminować takiego ryzyka, ale na pewno można je zmniejszyć przynajmniej o 90%.

 

Odczuwasz przelewanie, gazy, wzdęcia bóle lub kolki brzucha?

Cierpisz od dawna na Zespół Jelita Drażliwego ?

Chodzisz często do lekarza gastrologa, stosujesz dietę, ale efekty leczenia IBS nie są zadowalające?

Leczenie nie przynosi żadnych skutków, a lekarz nie wie co jest w rzeczywistością przyczyną twoich problemów jelitowych ?

Cierpisz na niezdiagnozowane bóle brzucha?

Jeśli choć jedna odpowiedź jest twierdząca powinnaś / powinieneś umówić się na Test BICOM przy IBS, prawdopodobnie będziemy w stanie ci skutecznie pomóc

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakaz powielania, kopiowania całości lub fragmentów tekstu bez zgody
© 2013 BRM Med. Sp. z o.o.

 

 

zespół jelita drażliwego przyczyny

zespół jelita drażliwego objawy

zespół jelita drażliwego leczenie

IBS przyczyny

IBS objawy

IBS leczenie